Tuotetiedot Gollissa


golli_tuotehierarkia

Tuotteiden GTIN-koodit sekä mitta- ja myyntierätiedot tarvitaan toimitusten keräilyä varten. Oikeilla perustiedoilla kerääminen on nopeaa ja helppoa, ja toimitussanomat muodostuvat oikein.

Tässä ohjeessa on kerrottu tuotetietojen tallentamiseen liittyvät tärkeimmät asiat.

kentän infopallura

Yksittäisten kenttien syöttämiseen ohjeet löytyvät myös Golli-järjestelmästä. Ohjeen saa näkyviin painamalla kentän vieressä olevasta info-kuvakkeesta.


Gollissa tuotteen perustiedoissa määritetään:

  • vähittäistuote ja sen kaikki pakkaustasot eli myyntierät ja lavat (huomaathan, että sekä kuljetuspakkauksilla että vähittäistuotteella tulee olla omat yksilölliset GTIN-koodinsa)
  • tuotteen mittatiedot (esim. paino tai lavan korkeus). Tiedot välittyvät vastaanottajille kuljetustilauksella ja toimitussanomalla
  • millä pakkaustasoilla keräämistä on mahdollista tehdä
  • mitä eräkohtaisia tietoja tuotteesta täytyy ilmoittaa toimituksen yhteydessä, esim. parasta ennen- päiväys tai erätunnus.

Tuotehierarkioiden perustaminen aloitetaan aina vähittäistuotteesta, jonka jälkeen perustetaan myyntierä ja tarvittaessa lava.

 

Tuotetietojen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen aloitetaan päävalikon HALLINTA-kuvakkeesta, TUOTTEET -osioista. Uusia tuotteita voi lisätä ainoastaan yrityksen pääkäyttäjä.

Uuden tuotteen ja tuotehierarkian perustaminen aloitetaan vähittäistuotteesta. Klikkaa LISÄÄ UUSI TUOTE -painiketta.


Huutomerkki

Opastus kenttien täyttämiseen löytyy Golli-järjestelmästä. Ohjeen saa näkyviin painamalla kentän vieressä olevasta info-kuvakkeesta.


Vaihtuvamittainen tuote

Vaihtuvamittaisia tuotteita ovat esim. useat liha-, kala- ja meijerituotteet, joiden koko vaihtelee ja joiden nettopaino tallennetaan keräyksen yhteydessä. Vaihtuvamittaisille tuotteille mittatiedon antaminen tehdään eri tavoin kuin muille tuotteille.

Kun valinta ”Kyllä” on tehty, tulevat näkyviin vaihtuvamittaista tuotetta koskevat kentät.

-       VAIHTUVAMITTAINEN YKSIKKÖ -valikosta valitaan oikea mittayksikkö

-       KESKIMÄÄRÄINEN NETTOMÄÄRÄ (KG) -kenttään syötetään tuotteen keskimääräinen paino. Keräyskohtainen painotieto tarkennetaan tilauksia käsiteltäessä keräysvaiheessa.

Uuden myyntierän luominen aloitetaan klikkaamalla vähittäistuotetta, jolle myyntierä halutaan luoda. Tuotetietojen alapuolella on painike LISÄÄ UUSI TUOTETASO, jota klikkaamalla päästään luomaan vähittäistuotteelle myyntierä.


Huutomerkki

Opastus kenttien täyttämiseen löytyy Golli-järjestelmästä. Ohjeen saa näkyviin painamalla kentän vieressä olevasta info-kuvakkeesta.

Uuden lavan luominen aloitetaan klikkaamalla vähittäistuotetta tai sen myyntierää, jolle lava halutaan luoda. Tuotetietojen alapuolella on painike LISÄÄ UUSI TUOTETASO, jota klikkaamalla päästään luomaan vähittäistuotteelle lava.


Huutomerkki

Opastus kenttien täyttämiseen löytyy Golli-järjestelmästä. Ohjeen saa näkyviin painamalla kentän vieressä olevasta info-kuvakkeesta.


Case myymälälava

Poikkeuksellisesti voidaan perustaa tuote, josta tilattavana ja toimitettavana yksikkönä on ainoastaan lava. Esimerkkinä on irtona ja myymälälavoina myytävät perunat, joita tilataan ja toimitetaan kontteina.

Tuote voidaan perustaa vähittäistuotteena, esim. Peruna 5 kg KONTTI. GTIN -koodina käytettään koodia, jolla tuote tilataan.

case myymälälava

Gollissa vähittäistuotetasolla ei pystytä antamaan kuljetusyksikön mittoja, joten vähittäistuotteen alle perustetaan toinen tuotetaso.

GTIN -koodia ei tarvitse antaa. Merkitään tuote kerättäväksi yksiköksi ja kuljetusyksiköksi, minkä jälkeen päästään antamaan kuljetusyksikön mitat.

Toimituksia käsiteltäessä,TILAUKSET -osiossa, tuotteen keräystasoksi valitaan lava-taso. Keräysvaiheessa kerääminen kuljetusyksiköinä on nopeaa ja lavan mitat tulevat kollille automaattisesti.

Muokkaa tuotetietoja

Tuotetietoja pääsee muokkaamaan HALLINTA -kuvakkeesta, TUOTTEET -osiosta. Sivupaneelissa on listattuna kaikki Golliin tallennetut tuotteet vähittäistuotteiden GTIN-koodien perusteella. Tuotteen nimeä klikkaamalla, tuotetiedot avautuvat oikeanpuoleiseen ruutuun. Mikäli tuotteita on paljon, oikeaa tuotetta voi etsiä selaimen hakutoiminnolla, Ctrl+F.

Tuotetietoja voidaan muokata tässä näkymässä. Lopuksi muutokset tallennetaan klikkaamalla PÄIVITÄ TUOTE -painiketta.

Poista tuotetietoja

Etsitään poistettava tuote tuotelistasta ja klikataan tuotenimen perässä olevaa Poista-linkkiä.

poista tuote

Järjestelmä haluaa vielä varmistuksen poistosta. Mikäli tuote halutaan varmasti poistaa, klikataan Poista tuote -painiketta.

Mikäli vähittäistuote poistetaan ennen kuljetuspakkausta, poistuvat kaikki vähittäistuotteen alla olevat kuljetuspakkaukset.

HUOM! Jos tuotetta on käytetty toimituksissa, sitä ei voi enää poistaa. Arkistoinnin vuoksi kaikki käytössä olleet tuotteet ja pakkaukset tulee säilyttää, joten järjestelmä estää näiden poistamisen.  Vanhentuneita tai virheellisiä tuotteita voi merkitä esim. muuttamalla nimeä: POISTETTU_Super 30g Minttu Suklaapatukka.

Siirtyvätkö tuotetiedot Synkasta Golliin?

Tuotetiedot tallennetaan suoraan Golliin. Tietoja ei voi siirtää Synkasta eikä viedä esim. excelillä.

Tuotteelle pitää merkitä alkuperämaa. Mistä löydän koodilistan?

Alkuperämaat, koodilista

Jos tuotteeni sisältää raaka-aineita useasta eri alkuperämaasta, minkä alkuperämaan merkitsen?

Jos alkuperämaita on useita, kentän voi jättää Gollissa tyhjäksi. Tuotteen alkuperämaat on ilmoitettu vastaanottajalle myös muulla tavalla, esim. Synkan välityksellä.