Viivakoodit

Viivakoodityyppejä on useita ja se valitaan käyttötarkoituksen perusteella. Alla on esitelty GS1-standardien mukaiset viivakoodityypit ja käyttötarkoitukset.

EAN-13

EAN-13 symboli on yleisimmin käytetty GS1 symboli. Sitä käytetään yleensä vähittäiskaupan kassapisteillä luettavissa tuotteissa. EAN-13 sisältää ainoastaan 13 numeroisen GTIN-koodin eikä siihen voi lisätä mitään muuta lisätietoa.

EAN-13

EAN-8

EAN-8 symbolia voidaan käyttää pienikokoisissa tuotteissa, jotka luetaan kassapäätteellä, mikäli EAN-13 ei millään mahdu tuotteeseen. EAN-8 sisältää ainoastaan 8 numeroisen GTIN-koodin eikä siihen voi lisätä mitään muuta lisätietoa. GTIN-8 koodit tilataan erikseen GS1 Finlandilta ja vaativat voimassa olevan GS1 yritystunnisteasiakkuuden.

EAN-8

GS1-128 -symbolitekniikkaa käytetään erityisesti logistisissa yksiköissä ja tukkupakkauksissa (esim. lavalaput).

GS1-128 mahdollistaa sovellustunnusten käytön. Sovellustunnusten avulla kuvataan minkälaista informaatiota koodi sisältää.

GS1-128 viivakoodi voi sisältää muun muassa:

 • SSCC (Serial Shipping Container Code, Sarjatoimitusyksikkökoodi)
 • GTIN (Global Trade Item Number, GS1 tuotenumero)
 • Lavalla olevien kuljetus- tai tukkupakkausten määrä
 • Eränumero
 • Päivämäärä (esim. parasta ennen -päiväys)

Sovellustunnus eli AI (Application Identifier)

GS1 sovellustunnukset ovat 2-4 -numeroisia tunnuksia, jotka kertovat niihin liittyvän tiedon merkityksen ja määrittävät sen kenttäpituuden ja muodon. Sovellustunnukset laitetaan sulkuihin, viivakoodin alle tulevaan selkokieliseen tekstiin. Selkokielinen teksti sisältää samat tiedot kuin viivakoodi. Sulkuja ei kuitenkaan pidä sisällyttää viivakoodin dataan.

Esimerkki:

GS1-128

 

 AI 01 = viivakoodi sisältää GTIN-koodin AI 15 = parasta ennen päiväys AI 10 = eränumero

ITF-14 symbolia käytetään kuljetuspakkauksissa silloin, kun tuotetta ei ole tarkoitus lukea kassapisteellä ja erityisesti jos symboli painetaan suoraan pahvipakkaukseen. GTIN-koodi ilmoitetaan 14 numeroisena.

ITF-14

Painatettaessa viivakoodia suoraan pahville, viivakoodin X-arvon olisi hyvä olla 1,016 mm. Viivakoodin molemmin puolin tulee jättää selkeät vaaleat alueet ja viivakoodi tulisi sijoittaa vaakatasoon.

GS1 DataBar perheeseen kuuluu 7 koodia ja ne ovat kehitetty täydentämään perinteisiä GS1 viivakoodeja kuluttajapakkausten tunnisteina myymälärahastuksen erityistilanteissa. Yleisenä tavoitteena on vaihtuvamittaisten tuotteiden vain rajoitetusti ja kirjavasti toimivista pakkaustunnisteista tai päästä aina käyttämään GS1 yritystunnisteen avulla muodostettuja GTIN-13 tai GTIN-12 koodeja kaikissa kuluttajapakkauksissa. Käyttämällä DataBar:ia vältytään esimerkiksi pienten tuotteiden lyhytnumeroinnista (EAN-8 viivakoodit).

DataBar viivakoodien avulla voidaan tehdä perinteisiä viivakoodeja pienempään tilaan täysimittaisen GTIN-koodin sisältämä tunniste. Osalla niistä on mahdollista esittää myös GTIN-koodeihin liittyviä tarkentavia lisätietoja sovellustunnusten (AI) avulla. Näin saadaan ratkaisut vaihtuvamittaisten pakkausten määrä- tai hintatietojen yhdenmukaiseen tunnistamiseen sekä jäljitettävyyden kannalta tärkeiden erä- ja päiväystietojen rekisteröimiseen myös rahastuksen yhteydessä.

Seuraavassa on esimerkit erilaisista myymälärahastukseen soveltuvista GS1 DataBar –viivakoodeista:

GS1 Databar Omnidirectional

DBO

 

 • puolet EAN/UPC symbolien korkeudesta
 • 14 numerolle= kaikki GTIN-pituudet
 • monisuuntaskannaus

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

DBOS

 

 • puolet EAN/UPC symbolien leveydestä
 • 14 numerolle = kaikki GTIN-pituudet
 • monisuuntaskannaus

GS1 DataBar Expanded

DBE

 

 • GTIN tuotenumeron lisäksi voidaan koodata sovellustunnusten (AI) avulla lisätietoina esim. sarja- tai eränumero, päivämääriä tai vaihtuvamittaisten tuotteiden paino/hintatieto
 • max kapasiteetti 74 numeroa tai 41 alfanumeerista merkkiä
 • monisuuntaskannaus

GS1 DataBar Expanded Stacked

DBES
 • GTIN tuotenumeron lisäksi voidaan koodata sovellustunnusten (AI) avulla lisätietoina esim. sarja- tai eränumero, päivämääriä tai vaihtuvamittaisten tuotteiden paino/hintatieto
 • max kapasitetti 74 numeerista tai 41 alfanumeerista tietomerkkiä maksimissaan 11:ssa pinotussa rivissä
 • monisuuntaskannaus

Lisäksi on määritetty DataBar symboleja, joita ei voida lukea kassapäätteellä. Niitä käytetään pienikokoisissa tuotteissa tuotenumeron esittämiseen muualla kuin vähittäiskaupassa. Näitä koodeja ovat GS1 DataBarTruncated, GS1 DataBarLimited ja GS1 DataBarStacked.

GS1 DataBarTruncated

DBT

GS1 DataBarLimited

DBL

GS1 DataBarStacked

DBS

GS1 DataMatrix on ns. kaksiulotteinen (2D) symboli, jolla pieneen tilaan on mahdollista koodata maksimissaan jopa 3116 numeerista merkkiä tai 2335 alfanumeerista merkkiä. GS1 DataMatrix symboli on suunnattu etenkin terveydenhuoltosektorille. Tällä tekniikalla saadaan perinteisen GTIN tuotenumeron rinnalle tarvittaessa sarjanumero tai käyttöä ohjaavia päiväystietoja. Näillä täsmentävillä tiedoilla voidaan lisätä potilasturvallisuutta sekä parantaa lääkkeiden ja välineiden jäljitettävyyttä. DataMatrix voidaan merkitä suoraan tuotteeseen, joten se on sopiva sairaalainstrumentteihin. GS1 DataMatrix symbolin lukeminen vaatii kameralukijan.

DataMatrix

GS1 QR-koodia voidaan käyttää tuotteissa, joista on tarkoitus lukea tietoa mobiililaitteella, laittamalla GTIN-koodin lisäksi esim. linkki sivustolle jolta löytyy lisätietoa tuotteesta. Koodilla voidaan koodata koko ASCII-merkistö sekä binääristä dataa, ja sen suurin tietosisältö on numeerisia merkkejä käytettäessä 7089 merkkiä, alfanumeerisia merkkejä käytettäessä 4296 merkkiä tai 2953 bittiä dataa.

QR