Kirjan tai kausijulkaisun merkitseminen

Kirja

Julkaisujen tunnistamiseen käytetään kansallisia ISBN- ja ISSN-tunnuksia. Kirjojen ja kausijulkaisujen viivakoodimerkintöjä varten haetaan Suomen Kansalliskirjastosta ISBN- tai ISSN-tunnus, josta tehdään GS1 ohjeiden mukaan GS1 standardin mukainen EAN-13 viivakoodisymboli. Symbolin yhteydessä voidaan käyttää 2 tai 5 numeroista lisäsymbolia (Add-On). Kirjojen ISBN-tunnuksella on GS1 etuliite 978-979. Kausijulkaisuiden ISSN-tunnuksella on GS1 etuliite 977.

ISBN-tunnus (International Standard Book Number)

ISBN on kirjan tai muun erillisteoksen yksiselitteinen tunnus. Se annetaan kaikille teoksille, jotka sisällöltään vastaavat kirjaa ja ovat tarkoitetut julkiseen käyttöön. Teos voi olla painettu kirja, audiovisuaalinen tai elektroninen tallenne. Erillinen ISBN-tunnus annetaan jokaiselle kirjalle tai muulle erillisteokselle, sen jokaiselle julkaisumuodolle (asulle) ja muutoksia sisältävälle painokselle.

ISBN-symboli

ISBN - viivakoodi

» Lisätietoja Kansalliskirjaston nettisivuilta

ISSN-tunnus (International Standard Serial Number)

ISSN on jatkuvasti ilmestyvän tekstijulkaisun kansainvälinen tunnus. Sen avulla tietty lehti, sarja tai muu jatkuva julkaisu voidaan yksiselitteisesti erottaa muista, jopa samannimisistä julkaisuista. ISSN-tunnus liittyy kiinteästi julkaisun nimeen; Nimen muuttuessa myös tunnus on muutettava.

» Lisätietoja Kansalliskirjaston nettisivuilta

ISMN-tunnus (International Standard Music Number)

ISMN on nuottijulkaisujen standarditunnus. Se on tarkoitettu apuvälineeksi nuottien kustantamiseen ja myyntiin sekä musiikkikirjastotoimintaan. Tunnus helpottaa julkaisun löytymistä ja käsittelyä. Nuottijulkaisujen ISMN vastaa kirjojen ISBN-tunnusta. Suomen ISBN-keskus vastaa sekä ISBN- että ISMN-toiminnasta.

» Lisätietoja Kansalliskirjaston nettisivuilta