Lava

Logistisen yksikön merkitseminen

Logistinen yksikkö on mikä tahansa sekä kuljetukseen että varastointiin käytetty pakkauskokonaisuus, jota käsitellään toimitusketjussa. Jotta logistinen yksikkö olisi tunnistettavissa ja jäljitettävissä, se tulee merkitä jollakin yksilöivällä GS1 tunnisteella. Löydät lisätietoja koodien muodostamisesta Näin yksilöin -osiosta. Logististen yksiköiden merkitsemiseen käytetään GS1-128 -viivakoodeja, jotka mahdollistavat lisätietojen esittämisen. GS1-128 -viivakoodeilla voidaan koodata pakkauksen sisältämän tuotteen GTIN ja liittyvä lisätieto käyttämällä GS1 sovellustunnuksia. Sitä ei ole tarkoitettu luettavaksi vähittäiskaupan kassapäätejärjestelmillä.

Voit luoda kolli ja lava merkinnät itse alta löytyvillä ohjeilla. Kannattaa myös tutustua GS1 Golli-palveluun, joka avulla voit tuottaa lavamerkinnät automaattisesti ja sähköistää tilaus-toimitusliikenteesi.

Kollin merkitseminen

Toimittamista varten muodostetut, lavaa pienemmät pakkaukset (kollit) merkitään kolliosoitelapuilla. Siihen merkitään toimitusta ohjaavat asiakas-, osoite- ja reittitiedot. Mikäli samassa lähetyksessä on useita kolleja, tulee myös kollien kokonaismäärä esittää. Yksittäisen kollin tunnisteena käytetään SSCC-koodia.

Kolliosoitelappu muodostetaan samalla tavalla kuin tehtäisiin suoratoimitus myymälään (kts. kohta  suoratoimitus myymälään).

Lavan merkitseminen

Lavat sisältävät useita myyntieräpakkauksia tai kuluttajapakkauksia ja ne merkitään GS1 standardin mukaisella lavalapulla. Lavalapun avulla lava voidaan jäljittää koko tilaustoimitusketjun läpi.

Lavalappu

Lavalappu koostuu kolmesta osasta:

  • Ylin lohko sisältää vapaata tietoa esim. lähettäjän yhteystiedot. Tämä on niin kutsuttu vapaavalintainen osio. Lavalapun muodostava yritys voi siis itse valita mitä tietoja he haluavat käyttää. On tavallista että ylimpään lohkoon tulostetaan yrityksen nimi ja/tai logo sekä tietoja tuotteesta. Ylimmän lohkon voi myös jättää tyhjäksi, jos vapaalle informaatiolle ei ole tarvetta.
  • Keskimmäinen lohko sisältää viivakoodeista löytyvän tiedon selkokielisessä (teksti) muodossa. On mahdollista että viivakoodit eivät jostain syystä ole lukuhetkellä luettavissa ja tästä syystä viivakoodeissa oleva tieto tulee tulostaa lavalapulle myös selkokielisenä. Keskimmäinen lohko on varattu näitä tietoja varten. Keskimmäinen lohko sisältää tekstimuotoista tietoa logistisen yksikön sisällöstä esim. sisältyvän tuotteen tunniste, paino ja viimeinen käyttöpäivä.
  • Alin lohko sisältää viivakoodit. Lavalapun viivakoodit tehdään GS1-128 tekniikalla.
    Lavalappu esimerkki

Lavalapussa SSCC-koodi on vähimmäistieto ja lisätietoina jäljitettävyyttä varten suositellaan viivakoodimuotoon tuotteen tunnistetta ja määrää sekä erä- ja päivämäärätietoja.

Oikeanlaisen lavalapun valinta

Miten toimitat tuotteitasi asiakkaalle? Toimitusmalli vaikuttaa käytettävän GS1-merkinnän valintaan. Jos toimitat tuotteitasi esimerkiksi keskusvarastoon, vaatimuksena on yleensä lava, joka sisältää yhtä tuotetta samalla päiväyksellä ja eränumerolla. Terminaalitoimituksissa merkintä on yleensä erilainen kuin keskusvarastotoimituksissa. Lisäksi vaihtumamittaisten tuotteiden lavalappu eroaa perinteisestä lavalapusta. Alta löydät esimerkit erilaisista lavalapuista.

Tavarantoimittaja toimittaa tuotteensa asiakkaan keskusvarastoon. Tavarantoimittajaa ohjeistetaan muodostamaan lavat siten, että lavalla on yhtä tuotetta samalla päiväyksellä ja eränumerolla. Keskusvarastoon on mahdollista toimittaa myös vaihtuvamittaisia tuotteita ja jossain tapauksissa myös sekalavoja.

Lava ei ole tuote

vanu ja lappu

Lava on tuote

Muro ja mysli

Sekalava

sälää ja silppua

Tavarantoimittaja toimittaa tuotteensa asiakkaan terminaaliin. Usein tavarantoimittajaa pyydetään merkitsemaan toimitus loppuasiakkaan tiedoilla.

Terminaalitoimituksen kolliosoitelappu

Terminaali lavalappu

Tavarantoimittaja toimittaa tuotteensa suoraan yksittäiseen myymälään. Tuotteet eivät mene keskusvaraston tai terminaalin kautta.

Kolliosoitelappu

Kollin lavalappu

Lava joka sisältää vaihtuvamittaisia tuotteita voidaan numeroida joko GTIN-13 tai GTIN-14 numerolla. Tuotenumeroa käytetään, jotta vastaanottajan taustajärjestelmä tunnistaisi lavan ja tiedot siirrettäisiin vastaanottajalle normaalisti sähköisesti.

Jokainen valmis lava tulee yksilöidä SSCC koodilla (Serial Shipping Container Code, Sarjatoimitusyksikkökoodi) ja merkitä käyttäen GS1 lavalappua. SSCC on yksilöivä numero jonka avulla kuormalava voidaan erottaa muista kuormalavoista. Lavalappu on tarpeellinen sillä se nopeuttaa lavan käsittelyä esim. vastaanotossa.

Lava ei ole tuote

Mikäli lava ei ole tilattava tuote, voidaan se yksilöidä joko GTIN-13 tai GTIN-14 koodilla. GTIN-numero siirretään yleensä ostajalle tuotetietojen mukana, eikä sitä tule sisällyttää viivakoodiin lavalapulla. Lavalappu sisältää sen sijaan myyntieräpakkauksen GTIN:in, lavan painon, lavan sisältämien myyntieräpakkausten määrän sekä lavan SSCC:n. Lavalapulla voi myös ilmoittaa muita tietoja kuten esimerkiksi viimeisen käyttöpäivän sekä eränumeron.

liha ja riista

Lava on tuote

Mikäli lava on tilattava tuote, tulee sille antaa GTIN-14. GTIN-numero alkaa numerolla 9, samalla tavalla kun vaihtuvamittaisia myyntieräpakkauksia yksilöidessä. Lavalapulla viivakoodin tulisi sisältää lavan GTIN-koodin lisäksi myös tietoja lavan kokonaispainosta sekä lavan SSCC:n, mutta voi myös sisältää esimerkiksi viimeisen käyttöpäivän sekä eränumeron.

vihannes ja kasvis

Voit myös ladata englanninkielisen logistisen yksikön merkintäohjeen alta.