Tukku-/myyntieräpakkauksen merkitseminen

Myyntierä avoin

Myyntieräpakkaus on pakkaus, joka sisältää useita kuluttajapakkauksia. Kaupat ja tukut tilaavat yleensä myyntieräpakkauksia. Kun myyntieräpakkaus on yksilöity, kaupat ja tukut voivat varmistua tilanneensa oikeaa tuotetta.

Valitse viivakoodi GTIN-numeron perusteella

Tukku-/myyntieräpakkauksen yksilöimiseen käytetään GTIN-koodia. Tukku-/myyntieräpakkauksen yksilöimiseen voidaan käyttää joko GTIN-13 tai GTIN-14 koodia. GTIN-koodin muodostamiseen tarvitset GS1-yritystunnisteen. Löydät lisätietoja koodien muodostamisesta Näin yksilöin -osiosta.

Huomaa! Ulkopakkauksella ei saa olla sama GTIN kuin kuluttajapakkauksella.

Valitse myyntieräpakkauksen viivakoodi käyttöympäristön perusteella

  • Mikäli on tarvetta antaa lisätietoja, kuten parasta ennen päivä, eränumero jne. suositellaan käytettävän GS1-128 viivakoodia.
  • Mikäli GTIN-koodin lisäksi ei tarvita muita tietoja (esim. eränumero ja parasta ennen päivä) voidaan käyttää ITF-14 tai EAN-13 -viivakoodeja.
  • ITF-14 on vähemmän herkkä tulostuslaadun suhteen, kuin esimerkiksi EAN-13 ja GS1-128, ja soveltuu täten parhaiten tulostettavaksi suoraan aaltopahville. ITF-14 koodia ei suositella käytettävän muissa kuin suoraan aaltopahville tulostetuissa viivakoodeissa.
  • Mikäli tukku-/myyntieräpakkaus voidaan myydä sellaisenaan kuluttajalle, tulee se merkitä EAN-13 viivakoodilla, jotta se on luettavissa kaupan kassalla.

Mikäli pakkaus on yksilöity GTIN-13 koodilla, voidaan käyttää yhtä seuraavista viivakoodeista: EAN-13, GS1-128 tai ITF-14

Mikäli pakkaus on yksilöity GTIN-14 koodilla, voidaan pakkaus merkitä GS1-128 tai ITF-14 viivakoodilla.

Tämä tieto on tarkoitettu yrityksille, jotka numeroivat sekä merkitsevät viivakoodilla tuotteita, joiden paino vaihtelee, kuten esim. lihaa, kalaa, juustoa, hedelmiä ja vihanneksia. Huom! Tuotteet, joita myydään suoraan kaupan tiskeille, voidaan merkitä eri tavoilla ja käytäntö kannattaa varmistaa tuotteen vastaanottavalta taholta.

Miten merkitä vaihtuvamittainen tukkupakkaus?

Ulkopakkaukset ja kuormalavat, jotka sisältävät vaihtuvamittaisia tuotteita voidaan numeroida kahdella vaihtoehtoisella tavalla.

Vaihtoehto 1.

Muodostetaan numerolla 9 alkava GTIN-14 (= normaali tasapainoinen koodi, joka ei sisällä mitään painotietoa). Ensimmäisen numeron, niin kutsutun logistisen variantin, tulee olla 9, sillä tämä kertoo vastaanottajalle, että kyseessä on vaihtuvamittaisia tuotteita sisältävä pakkaus.

Tässä tapauksessa on erittäin tärkeää, että tuote on varmasti pelkästään logistinen yksikkö, jota ei ole koskaan tarkoitus lukea millään kassapisteellä (ei myymälässä eikä tukussa). Pakkauksen nettopaino ilmoitetaan viivakoodissa sovellustunnuksen avulla, koska se on vastaanottajalle tärkeä tieto. Tämän lisäksi on usein tarpeen ilmoittaa myös eränumero sekä päivämäärä (esim. parasta ennen päiväys), joten viivakoodina käytetään GS1-128-viivakoodia.

Esimerkki GS1-128 viivakoodista, jolla on merkitty vaihtuvamittaisia tuotteita sisältävä tukku-/myyntieräpakkaus

Vaihtoehto 2.

Jos kuljetuspakkaus on mahdollisesti tarkoitus lukea jossain kassapisteellä (myymälä tai tukku), niin sille muodostetaan vaihtuvamittaisen tuotteen koodi täysin samaan tapaan kuin vähittäistuotteelle. Ainoa ero on, että koodissa olevien vapaasti valittavien numeroiden tulee olla eri kuin vähittäistuotteella. Tätä vaihtoehtoa saa myös käyttää puhtaasti logistisissa yksiköissä.