Näin yksilöit

Tältä sivulta löytyvät ohjeet siihen, miten voit yksilöidä:

Tuotteen

GTIN-koodilla voidaan yksilöidä kauppanimikkeet ja palvelut, joita on tarve hinnoitella, tilata, toimittaa, laskuttaa tai rahastaa.

Logistisen yksikön

SSCC (Sarjatoimitusyksikkökoodi) on standardimuotoinen tunnistenumero, jota käytetään logististen yksiköiden tunnistamiseen.

Sijainnin tai toimipaikan

GLN-osapuolitunnistella voidaan yksilöidä esimerkiksi yritys, sen sisäisiä toimintoja, toimipisteitä tai muita sijainteja.

Kiertävän kuormankantajan

GRAI soveltuu erityisesti toimijoiden välillä kiertävien ja erillistä seurantaa kaipaavien kuorma- ja pakkausvälineiden yksilöintiin.

Käyttöomaisuuden

GIAI on käyttöomaisuuden yksilöintitunnus. Sen avulla yritys voi yksilöllisesti tunnistaa ja hallita omaisuuttaan koko sen eliniän ajan.

Palvelusuhteen osapuolen

GSRN:lla voidaan yksilöidä palvelusuhteessa osapuolena oleva palvelun tarjoaja ja palvelun vastaanottaja.

Logististen yksiköiden muodostaman toimituksen

GSIN:n avulla voidaan tunnistaa logististen yksiköiden muodostama toimitus myyjältä vastaanottajalle.

Logistisen kuljetusvaiheen

GINC:n avulla voidaan tunnistaa logististen yksiköiden muodostama, saman kuljetusasiakirjan alle koottu kuljetus.

Dokumentin

GDTI:n avulla voidaan yksilöidä asiakirjatyyppejä ja luoda sarjanumeroituja dokumenttitunnisteita.

Tuotteen mallin

GMN (Global Model Number) on tunniste, jota käytetään tuotteen mallin yksilöimiseen läpi tuotteen elinkaaren suunnittelusta aina kierrätykseen asti.