Näin yksilöit logistisen yksikön (SSCC)

SSCC (Sarjatoimitusyksikkökoodi) on standardimuotoinen tunnistenumero, jota käytetään logististen yksiköiden tunnistamiseen.

SSCC:n avulla yritykset voivat seurata jokaista logistista yksikköä tehokkaasti läpi koko tilaustoimitusketjun. 

Lava sininen

SSCC voidaan koodata GS1-128 viivakoodille tai EPC/RFID tunnisteelle, jotta logistinen yksikkö voidaan tunnistaa tehokkaasti sen liikkuessa toimijalta toisella, missä päin maailmaa tahansa.

SSCC tarjoaa globaalisti toimivan numeron logististen yksiköiden yksilöimiseen. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden kuvata yksikön sisältö yksityiskohtaisesti ja jakaa tiedot muille toimijoille sähköisten sanomien välityksellä. Kun vastaanottaja sitten lukee SSCC koodin, hakee järjestelmä tiedot jotka ovat jo saapuneet sähköisesti. Täten vastaanottaja saa tiedon logistisen yksikön todellisesta sisällöstä. Tämä nopeuttaa merkittävästi tavaroiden vastaanotto prosessia.

SSCC rakenne:

  • SSCC-koodin edessä olevaa sovellustunnusta tarvitaan vain viivakoodia käytettäessä tai SSCC-koodia välitettäessä. Se on aina 00, ja kertoo että kyseessä on sarjatoimitusyksikkö.
  • Laajennustunnuksen avulla kasvatetaan SSCC-koodin kapasiteettiä ja se on arvoltaan 0-9. Sen määrää yritys joka antaa SSCC-koodin.
  • Sarjanumero on juokseva numero, jonka GS1-yritystunnisteen saanut yritys itse valitsee ja jonka se laittaa välittömästi yritysnumeron perään. Sarjanumeron merkkien määrä riippuu yritystunnisteen pituudesta.

Esimerkki:

(00) 1 64YYYYYYY 0000001 T

00 = Sovellustunnus (käytetään aina kun SSCC sijoitetaan GS1 viivakoodiin)
1 = Laajennustunnus (vapaavalintainen luku 0-9 väliltä) 
64YYYYYYY = GS1 yritystunniste (7-, 9-, 10- tai 11-numeroa pitkä, voi olla myös 6-numeroa)
0000001 = Sarjanumero (suositellaan juoksevaa numerointia, merkkien määrä riippuu yritystunnisteen pituudesta)
T = Tarkistusnumero (lasketaan modulo 10 laskentasäännön mukaan, nettisivuiltamme löytyy myös tarkistusnumerolaskuri)

Eikö sinulla vielä ole GS1-yritystunnistetta? Tilaa se tästä!