Näin yksilöit palvelusuhteen osapuolen (GSRN)

Ihminen

GSRN on palvelusuhteen tunniste, jota käytetään maailmanlaajuisesti yksilöimään palvelusuhteessa osapuolena oleva palvelun tarjoaja (esimerkiksi sairaalassa työskentelevä lääkäri tai hoitaja) ja palvelun vastaanottaja (esimerkiksi potilas, kauppojen kanta-asiakas tai sähkömittari).

Palvelun tarjoaja ja palvelun vastaanottaja voi olla joko henkilö tai yritys. Palvelusuhteen tunnisteen avulla voidaan tunnistaa sekä palvelun vastaanottaja sekä palvelun tarjoaja ja usein nämä rekisteröidään samanaikaisesti, esimerkiksi kun hoitaja antaa potilaalle lääkettä.

Käyttämällä palvelusuhteen tunnistetta vältytään tietoturvaltaan ongelmallisten henkilötunnisteiden käytöltä ja taltioidut tapahtumat voidaan pitää turvatuissa tietokannoissa.

GSRN voidaan esittää sovellustunnuksen (AI=8018) edeltämänä käyttäen GS1-128-, GS1 DataBar- tai GS1 DataMatrix- viivakoodeja tai EPC-standardoitua RFID-tagia.

GSRN voidaan koodata viivakoodille tai EPC/RFID tunnisteelle, esimerkiksi henkilökortille, potilasrannekkeeseen tai sähkömittariin.

GSRN rakenne:

GSRN esimerkki

Esimerkki

(8018) 64YYYYYYY VVVVVVV T

8018 = Sovellustunnus
64YYYYYYY = GS1 yritystunniste (9-numeroa, voi olla myös 7-numeroa)
VVVVVVV = Palveluviitenumero (joko 8 tai 10 numeroa, riippuen GS1 yritystunnisteen pituudesta)
T = Tarkistusnumero, joka lasketaan edeltävistä numeroista module-10 tekniikalla

Eikö sinulla vielä ole GS1-yritystunnistetta? Tilaa se tästä!