Näin yksilöit tuotteen mallin

GMN (Global Model Number) on tunniste, jota käytetään tuotteen mallin yksilöimiseen läpi tuotteen elinkaaren suunnittelusta aina kierrätykseen asti.

Tietyntyyppiset tuotteet edellyttävät viestintää kauppakumppaneiden ja muiden sidosryhmien, kuten viranomaisten kanssa, ennen kuin tuote otetaan tuotantoon. Lisäksi markkinoille voidaan tuoda erilaisia tuotteita, jotka perustuvat samaan tekniseen tuotemääritelmään. Silloin saattaa olla tarpeellista ryhmitellä ne saman mallin tai tuoteperheen alle käyttämällä GMN-tunnistetta. Esimerkkejä ovat teknisesti samanlaiset tuotteet, joita myydään eri versioina, väreinä tai kieliversioina.

Euroopan unionissa (EU) GMN tukee Basic UDI-DI-tunnisteen vaatimusten täytäntöönpanoa lääkinnällisiä laitteita ja in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetussa yksilöllisessä laitetunnistus asetuksessa (UDI). Basic UDI-DI on lääkinnällisiä laitteita koskevien tietojen pääavain EUDAMED-tietokannassa ja siihen viitataan asiaankuuluvissa todistuksissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksissa.

GMN-tunnisteen pituus on enintään 25 merkkiä, mukaan lukien kaksi pakollista tarkistusmerkkiä. Nämä voidaan laskea tarkastusmerkkilaskurilla.

Huom! GMN-tunnistetta käytetään aluksi säänneltyjen lääkinnällisten laitteiden tunnistamiseen Euroopan unionissa. Muita sovelluksia voidaan lisätä tulevaisuudessa, kun hyväksyntä on tehty GS1-standardien hallinta prosessin (GSMP) kautta.

  • Ensimmäiseksi laitetaan GS1 Finland Oy:n myöntämä yritystunniste (voi olla 11-7-numeroa pitkä)
  • Seuraavan mallitunniste osuuden numerot tai kirjaimet yritys päättää itse
  • Viimeiset tarkastusmerkit lasketaan aikaisempien merkkien perusteella  tarkistusmerkkilaskurilla
  • Koodi voi olla maksimissaan 25 merkkiä sisältäen kaksi tarkastusmerkkiä (23+2)

 

9-numeroinen GS1 Finlandin myöntämä yritystunniste + omavalintainen alfanumeerinen mallitunniste +
2 tarkistusmerkkiä

64YYYYYYY + AAAAAAAAAA + TT (max. 25 merkkiä)

Y = yritystunniste
A = omavalintainen mallitunniste 
T = tarkistusmerkit