Dokumentit ja ohjeet

Tietosisältöön liittyvät ohjeet

Dokumentin
otsikko
Tiedosto  Kuvaus Viimeisin muutos
GS1 Ohjeet
tuotetietoihin v. 3.1.12
Lataa tästä                                        Tässä dokumentissa kuvataan Suomen tietoprofiilin tietokenttiä ja niiden käyttötarkoituksia. 1-6-2020
GS1 Ohjeet tuotetietoihin v. 3.1.14 Lataa tästä   Tässä dokumentissa kuvataan Suomen tietoprofiilin tietokenttiä ja niiden käyttötarkoituksia version 3.1.14 mukaisesti. 16-9-2020
GS1 Attribute
Information v. 3.1.12
   Download    This document describes the attributes and their use in target market Finland. 1-6-2020

 

Dokumentaatio Synkan integraatioasiakkaille 

Version 3.1.14 dokumentit - Tulevaisuuden versio / Future version

Dokumentin otsikko Tiedosto Kuvaus Viimeisin muutos
Suomen tietoprofiili
Item Information Profile 
Lataa   tästä          version 3
Suomen tuotetietoprofiili (attribuutit, koodilistat, validointisäännöt) version 3.1.14 mukaisesti
15-10.2020
Business Message Standard - Catalogue Item Sync Lataa   tästä            Linkki 3.1.14 version dokumenttiin  
Skeemat Lataa  tästä         Linkki 3.1.14 version GS1.org:n sivuille josta löytyy skeemapaketti

      

Version 3.1.12 dokumentit - Nykyinen versio / Currrent

Dokumentin otsikko Tiedosto Kuvaus Viimeisin muutos
Suomen tietoprofiili
Item Information Profile 
Lataa   tästä          Suomen tuotetietoprofiili (attribuutit, koodilistat, validointisäännöt) version 3.1.12 mukaisesti 29.5.2020
Business Message Standard - Catalogue Item Sync Lataa   tästä            Linkki 3.1.12 version dokumenttiin  
Skeemat Lataa  tästä         Linkki 3.1.12 version GS1.org:n sivuille josta löytyy skeemapaketti  

Yleiset integraatiodokumentit / General integrations documentation 

Dokumentin otsikko Tiedosto Kuvaus Viimeisin muutos
Synkka Data Pool Operations Manual Lataa tästä                                    Tässä dokumentissa kuvataan tuotetietopankin toimintaperiaatteita ja toiminnallisuuksia. 4-12-2019
Sanomamallit Lataa tästä Malleja tuotetietopankin eri sanomista (CIC, CIHW, CIS, GS1 Response ja RFCIN) 7-11-2018
AS2 Connectivity Guide Lataa tästä   1-9-2017
FTPS Connectivity Guide Lataa tästä          1-9-2017

Yhteystiedot / Connectivity information 

Dokumentin otsikko
Document header
Tiedosto
File
Kuvaus 
Description
Viimeisin
muutos 
Last change
Synkka Data Pool Connectivity Info Lataa tästä AS2 yhteystiedot
AS2 connectivity informati0n
13.3.2020