Synkka-päivitys 3.1.12 (toukokuu 2020)

Synkka-tuotetietopankin tietosisältöä eli Synkassa käytettäviä attribuutteja ja koodilistoja päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tällä sivulla käydään läpi, mitä muutoksia Suomen tietoprofiiliin tulee seuraavan päivityksen yhteydessä.

Huomioitavaa on, että taustalla on koko GDSN-standardi ja sen päivitykset. Varsinkin tuotetietojen vastaaanottajien on otettava nämä päivitykset huomioon. Eri kohdemarkkinoilla on myös erilaisia tietoprofiileja ja tässä käydään läpi ainoastaan Suomen tietoprofiilia. 

Aikataulu

Listaus sisältää tällä hetkellä tiedossa olevat päivitykset ja niihin voi tulla vielä muutoksia tai lisäyksiä.

Toukokuun 2020 päivitykseen liittyvät tärkeät päivämäärät

 • Päivityksen ajankohta: 9.5.2020
 • Dokumenttien viimeiset versiot: 20.3.2020
 • Synkan testiympäristö käytössä: 6.4.2020
 • Tietokuvaus päivitetään 11.5.2020
 • Nettisivuilla olevat koodilistat päivitetään 11.5.2020

HUOM! Muutoksia päivitykseen

8.4.2020 on tehty seuraava muutos toukokuun päivitykseen:
Tarkistus 400.223 Kuluttajatuotteelle on aina annettava yhteystiedot.  
-> Tämän oli tarkoitus muuttua virheeksi, mutta saadun asiakaspalautteen vuoksi tämä säilyy varoituksena vielä marraskuuhun 2020 asti. 

 

Selvennys Valvira tietojen antamisen muutokseen

Tällä hetkellä Valvira-luokittelut on annettu seuraavilla attribuuteilla:

Id Vanha nimi Uusi nimi
243 Luokittelun ylläpitäjä (Valvira) Sertifioinnin myöntäjä
245 Luokittelu (Valvira) Sertifiointi
246 Luokittelun arvo (Valvira) Sertifioinnin arvo

Jatkossa attribuuteilla 243,245,246 voidaan antaa tuotteelle sillä olevien sertifikaattien tiedot.

Jatkossa Valvira-luokittelut annetaan attribuutilla:

3131 Lisäluokittelu ja 3132 Lisäluokittelun arvo
Attribuutin 3131 Lisäluokittelun koodilistalle lisätään seuraavat uudet arvot:

80 Valvira pakkauskoodi

81 Valvira Tuoteryhmä

82 Valvira Laatuluokittelu viineille

3131 Attribuutilla on aiemmin ilmoitettu CPV- ja UNSPSC-luokittelut. Nämä luokittelut ovat edelleen käytössä.


Attribuutit

Suomen tietoprofiili sisältää attribuutteja, jotka on määritelty Suomessa ja Synkassa käytettäväksi. Taustalla on suurempi joukko attribuutteja (GDSN-standardin sisältämät attribuutit), joista nämä on valittu käytettäväksi. 

Käyttöliittymässä käytettävät attribuutit näkyvät tietokenttinä, joihin syötetään tietoa joko vapaamuotoisesti tai koodilistalta valittuna. Näiden lisäksi Synkassa on attribuutteja, jotka eivät näy käyttöliittymässä tietokenttinä, koska ne saavat vakioarvon. Siitä huolimatta kyseiset attribuutit on otettava huomioon integraatiossa. 

Alle on listattu Suomen tietoprofiiliin lisättävät uudet attribuutit.

Attribuuttien tarkemmat tiedot löytyvät Tietoprofiilista. 
Id puuttuu GDSN standardiin uutena tulevilta attribuuteilta.

Id AttributeName Attribuutin nimi
  catchAreaCode Pyyntialue
  nutrientBasisQuantityDescription Ravintoarvoilmoituksen perusteen tarkenne
  fatPercentageInDryMatterMeasurementPrecisionCode Kuiva-aineen rasvapitoisuus prosentteina mittaustarkkuus
  colourFamilyCode Väriryhmä

Alle on listattu Suomen tietoprofiilista tai GDSN-standardista poistuvat attribuutit. 
Huomioitavaa tuotetiedon vastaanottajille on se, että vaikka attribuutti poistuu Suomen tietoprofiilista, kyseistä tietoa voidaan antaa ja lähettää Suomeen muilta kohdemarkkinoilta. 

Id AttributeName Attribuutin nimi  Muutos
1234 servingSize   Tiedot ilmoitetaan jatkossa attribuutilla id nutrientBasisQuantity
1237 servingSizeDescription Ravintoarvon viitearvon kuvaus Tiedot ilmoitetaan jatkossa attribuutilla id NutrientBasisQuantityDescription, olemassa olevat tiedot migratoidaan
4324 PostHarvestTreatmentChemicalCode Sadonkorjuun jälkeinen kemiallinen käsittely Poistetaan tieto ainesosan tasolta

Alle on listattu käytössä oleviin attribuutteihin tulevat muutokset.
Attribuuttien tarkemmat tiedot löytyvät Tietoprofiilista. 

Id AttributeName Attribuutin nimi Muutos
1222 NutritionalClaimTypeCode Ravitsemuksellinen ominaisuus  Suomenkielinen nimi muuttuu: Väitteen ominaisuus
1223 NutritionalClaimNutrientElementCode
Ravitsemuksellisen ominaisuuden aines 
Suomenkielinen nimi muuttuu: Väitteen aines
2686 REACHChemicalRegistrationNumber
REACH rekisteröintinumero
Voidaan jatkossa antaa vain vähittäistuotteelle 
OOO -> O - - 
2739 GHSSymbolDescriptionCode
Symboli 
Suomenkielinen nimi muuttuu: Varoitusmerkki
243 certificationAgency
Luokittelun ylläpitäjä (Valvira)
Suomenkielinen nimi: Sertifioinnin myöntäjä
Attribuuttia ei ole enää rajattu ainoastaan Valviran arvoille
245 certificationStandard
Luokittelu (Valvira)
Suomenkielinen nimi: Sertifiointi
Attribuuttia ei ole enää rajattu ainoastaan Valviran arvoille
246 certificationValue Luokittelun arvo (Valvira) Suomenkielinen nimi: Sertifioinnin arvo
Attribuuttia ei ole enää rajattu ainoastaan Valviran arvoille
4092 productionMethodForFishAndSeafoodCode
Kalan ja merenelävän tuotantomenetelmä
Englanninkielinen selite muuttuu: The production method for fish and seafood is a GS1 maintained code list, derived from the Fisheries and Aquaculture Department of the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. This attribute will help the global retail industry to fulfill the EU requirements for a common fisheries policy.
3197 TargetMarketCountryCode
Kohdemarkkina (yhteystiedoille)
Voidaan antaa jatkossa valinnaisena kaikilla pakkaustasoilla
3201 CommunicationValue  Puh./email/www Voidaan antaa jatkossa kaikilla pakkaustasoilla
3200 CommunicationChannelCode Yhteystapa Voidaan antaa jatkossa kaikilla pakkaustasoilla
4315 NetContentStatement Nettosisältöilmoitus Voidaan antaa jatkossa myös kuljetuspakkaustasolla

Linkkipainike lisätiedostoon

Koodiarvot

Käytössä on kolmenlaisia koodilistoja:

 • GDSN-koodilista; näistä käytössä on joko koko listaus tai rajattu määrä arvoja (=rajattu koodilista). Koodilistan arvojen ylläpito tapahtuu GDSN:ssä, ei GS1 Finlandissa.
 • Oma koodilista; näiden koodilistojen arvojen ylläpito tapahtuu GS1 Finlandissa. Esimerkki tällaisesta on vaarallisten aineiden koodilistat. 
 • Käyttöliittymän koodilistat; käyttöliittymässä käytettävyyden ja tiedon hyödynnettävyyden vuoksi on koodilistoja, joiden avulla voidaan vakioida käytettävän tiedon kirjoitusasu. Huomioitavaa on se, että toisista tuotetietopankeista voi tulla muita arvoja. 

Alle on listattu Suomen kohdemarkkinalla käytössä oleviin koodilistoihin tulevat uudet koodit, mikäli ne tulevat Suomen tietoprofiiliin. 
Muutos voi olla uusi koodi GDSN-standardissa tai Suomen tietoprofiilin käytettävä koodi. 

Koodilista Koodiarvo Koodin selite Muutos
AdditionalTradeItemClassificationCodeListCodeList 80 Valvira pakkauskoodi uusi koodi - aiemmat tiedot migroidaan
AdditionalTradeItemClassificationCodeListCodeList 81 Valvira Tuoteryhmä uusi koodi - aiemmat tiedot migroidaan
AdditionalTradeItemClassificationCodeListCodeList 82 Valvira Laatuluokka uusi koodi - aiemmat tiedot migroidaan
ContactTypeCode MAN Valmistaja uusi koodi
ContactTypeCode PAC Pakkaaja uusi koodi
ContactTypeCode PRF Valmistuttaja uusi koodi
TradeItemTemperatureConditionTypeCode AMBIENT Ympäristö uusi koodi
TradeItemTemperatureConditionTypeCode CHILLED Jäähdytys uusi koodi
ColourFamilyCode NO_COLOUR Väritön uusi koodi
ColourFamilyCode UNDEFINED Määrittelemätön uusi koodi
ColourFamilyCode RED Punainen uusi koodi
ColourFamilyCode PINK Pinkki uusi koodi
ColourFamilyCode PURPLE Violetti uusi koodi
ColourFamilyCode BROWN Ruskea uusi koodi
ColourFamilyCode ORANGE Oranssi uusi koodi
ColourFamilyCode YELLOW Keltainen uusi koodi
ColourFamilyCode BEIGE Beige uusi koodi
ColourFamilyCode GREEN Vihreä uusi koodi
ColourFamilyCode BLUE Sininen uusi koodi
ColourFamilyCode GREY Harmaa uusi koodi
ColourFamilyCode BLACK Musta uusi koodi
ColourFamilyCode WHITE Valkoinen uusi koodi
ColourFamilyCode MULTI-COLOUR Monivärinen uusi koodi
ColourFamilyCode GOLD Kulta uusi koodi
ColourFamilyCode SILVER Hopea uusi koodi
ColourFamilyCode BRONZE Pronssi uusi koodi
ColourCodeListCode 13 Hex-Value uusi koodi
DietTypeCodeList ORGANIC Luomu uusi koodi
DietTypeCodeList PESCATARIAN Pescovegetaarinen ruokavalio uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode ALUMINIUM Alumiini uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode AMMONIA Ammoniakki uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode ANIMAL_CRUELTY Animal Cruelty uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode BLEACH Valkaisuaine uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode CORN Maissi uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode JUICE Mehu uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode MEAT Liha uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode MINERAL_OIL Mineraaliöljy uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode OPTICAL_BRIGHTENERS Optiset kirkasteet uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode PEROXIDE Peroksidi uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode PHENOXYETHANOL Fenoksietanoli uusi koodi
NutritionalClaimNutrientElementCode SILICONE Silikoni uusi koodi
NutritionalClaimTypeCode EXCELLENT_SOURCE_OF Erinomainen lähde uusi koodi
NutritionalClaimTypeCode GOOD_SOURCE_OF Hyvä lähde uusi koodi
NutritionalClaimTypeCode MADE_WITH_ORGANIC Valmistettu luonnomukaisesta uusi koodi
NutritionalClaimTypeCode PACKED_IN Pakattu uusi koodi
NutritionalClaimTypeCode RAISED_WITHOUT Kasvatettu ilman uusi koodi
ReferencedFileTypeCodeList DISPOSAL_INSTRUCTIONS Hävitys-/ lajitteluohje uusi koodi
PackagingMaterialTypeCode PLANT_LEAVES Kasvin lehdet uusi koodi

Alle on listattu Suomen tietoprofiilista tai GDSN-standardista poistuvat koodiarvot. Suomen tietoprofiilista koodiarvon poistaminen tarkoittaa sitä, ettei kyseistä koodiarvoa näytetä Synkan käyttöliittymässä. 

Huomioitavaa tuotetiedon vastaanottajille on se, että vaikka koodi poistuu Suomen tietoprofiilista, niin koodia voidaan antaa ja lähettää Suomeen muilta kohdemarkkinoilta. 

Koodilista Koodin Id Koodin nimi Muutos
       

Alle on listattu Suomen tietoprofiilissa käytössä oleviin koodeihin tulevia muutoksia. 

Koodilista Koodin id Koodin nimi Muutos
PackagingMarkedLabelAccreditationCodeList 22696

AQUACULTURE_

STEWARDSHIP_COUNCIL 

Suomenkielinen nimi muuttuu: ASC-sertifikaatti
TradeItemTemperatureConditionTypeCode 7540 DEEP_FROZEN Englanninkielinen selite muuttuu
TradeItemTemperatureConditionTypeCode 7541 FRESH Englanninkielinen selite muuttuu
TradeItemTemperatureConditionTypeCode 7542 FROZEN Englanninkielinen selite muuttuu
TradeItemTemperatureConditionTypeCode 7543 THAWED Englanninkielinen selite muuttuu
AdditionalTradeItemIdentificationTypeCodeList 180 SUPPLIER_ASSIGNED Englanninkielinen selite muuttuu
BatteryTypeCode 613 CR1616 Englanninkielinen selite muuttuu
BatteryTypeCode 676 R6S Englanninkielinen selite muuttuu
HandlingInstructionsCode 37927 OTC Englanninkielinen selite muuttuu
PackagingMarkedLabelAccreditationCodeList 33065 NEA Nimi muuttuu: National Eczema Association Seal of Acceptance™
TradeItemUnitDescriptorCode 7547 CASE Suomenkielinen nimi muuttuu: Kuljetuspakkaus

Tarkistussäännöt

Tarkistussääntöjä eli validointeja on seuraavanlaisia:

 • Käyttöliittymän tarkistukset; nämä tarkistukset ovat käytössä vain Synkan käyttöliittymässä. Näitä käytetään helpottamaan tuotetiedon syöttämistä
 • Maakohtaiset tarkistukset; tarkistus on mahdollisesti käytössä vain Suomen kohdemarkkinalla. Jokaisella kohdemarkkinalla on omia tarkistuksia
 • Globaalit tarkistukset; nämä kohdistuvat kaikkiin kohdemarkkinoihin. 

Tarkistuksia on kahdenlaisia:

 • VAROITUS - tuotetiedossa on mahdollisesti virhe tai puute. Varoitus ei estä tuotetiedon julkaisemista mutta tällöin tuotetiedon toimittaja ottaa vastuun siitä, että toimittaa tiedon varoituksesta huolimatta. 
 • VIRHE - tuotetiedossa on virhe. Tuotetietoa ei voida julkaista ennen kuin virhe on korjattu. Virhe estää myös tuotetiedon lähettämisen vastaanottajalle jos tuote on päivityksen yhteydessä saanut virheen. 

Uudet tarkistukset voivat olla joko varoituksia taikka virheitä. 

Huomioitavaa on se, että uusi tarkistus koskee aina myös jo aiemmin tallennettuja ja julkaistuja tuotteita. 

Tarkistuksen tyyppi Selite  Structured rule
VAROITUS Elintarvikkeille  on annettava vertailuhinnan perusteen tiedot.  If GPC  segment is 50000000 (exclude family 50210000)
and IsTradeItemAConsumerUnit (3066) is true, then
PriceComparisonMeasurement SHALL be given
VAROITUS GTIN-hallintastandardin mukaisesti tuotteen brändinimeä ei saa muuttaa If preliminaryItemStatusCode does not equal 'PRELIMINARY' 
and if the Document Command is equal to 'CORRECT'
THEN brandName shall not be changed
VAROITUS GTIN-hallintastandardin mukaisesti tuotteen korkeutta ei saa muuttaa yli 20%:a If preliminaryItemStatusCode does not equal 'PRELIMINARY'
and if the Document Command is equal to 'CORRECT'
then TradeItemMeasurements/height must not be less
than 80 percent of the current version height.
VAROITUS GTIN-hallintastandardin mukaisesti tuotteeen leveyttä ei saa muuttaa yli 20%:a If preliminaryItemStatusCode does not equal 'PRELIMINARY'
  and if the Document Command is equal to 'CORRECT'
then TradeItemMeasurements/width must not be less
than 80 percent of the current version width.
VAROITUS GTIN-hallintastandardin mukaisesti tuotteen syvyyttä ei saa muuttaa yli 20%:a If preliminaryItemStatusCode does not equal 'PRELIMINARY'
and if the Document Command is equal to 'CORRECT'
then  TradeItemMeasurements/depth must not be less
than 80 percent of the current version depth.
VAROITUS GTIN-hallintastandardin mukaisesti tuotteen bruttopainoa ei saa muuttaa yli 20%:a If preliminaryItemStatusCode does not equal 'PRELIMINARY'
and if the Document Command is equal to 'CORRECT'
then  TradeItemMeasurements/grossWeight must must
not be less than 80 percent of the current version grossWeight.
VAROITUS GTIN-hallintastandardin mukaisesti tuotteen nettosisältöä ei saa muuttaa If preliminaryItemStatusCode does not equal 'PRELIMINARY'
then if the Document Command is equal to  'CORRECT' then
netContent must not be updated.
VAROITUS Kuluttajatuotteelle (3066) on annettava nettosisältö
If TradeItemUnitDescriptorCode (3074) is equal 'CASE'
and IsTradeItemAConsumerUnit (3066) is 'true'
then netContent shall be given
VIRHE Mikäli on annettu Ainesosan nimi (827) tai Ainesosan määrä prosenteissa (826) on Ainesosan järjestysnumero (824) annettava If IngredientName (827) OR IngredientContentPercentage (826) is given
then IngredientSequence (824) SHALL be given
VAROITUS Mikäli on annettu Ainesosan nimi (827) niin se on annettava suomeksi  If TargetMarket is equal 246 (Finland) and IngredientName (827) is given,
then one iteration shall be given in Finnish
VAROITUS Mikäli on annettu Ainesosan nimi (827) niin se on annettava ruotsiksi If TargetMarket is equal 246 (Finland) and IngredientName (827) is given,
then one iteration shall be given in Finnish
VIRHE Annettu Valvira pakkauskoodi ei ole oikea. Valitse oikea arvo listalta.  If AdditionalTradeItemClassification is equal 80 (Valvira Packaging Code) given
value shall be in the codelist FI_ValviraPackagingCode
VIRHE Annettu Valvira Tuoteryhmä ei ole oikea. Valitse oikea arvo listalta If AdditionalTradeItemClassification is equal 81 (Valvira Product Category Code
given value shall be in the codelist FI_ValviraProductCategoryCode
VIRHE Annettua Valvira Laatuluokittelu viineille ei ole oikea. Valitse oikea arvo listalta If AdditionalTradeItemClassification is equal 82 (Valvira Quality Class of Wines )
given value shall be in the codelist FI_ValviraQualityClassCode
VAROITUS Mikäli Käyttöohje (352) on annettu, se pitää antaa englanniksi.  If consumerUsageInstructions (356) is not empty,
then one iteration shall be given in English.
VAROITUS Mikäli Tarjoiluehdotukset (945) on annettu, se pitää antaa englanniksi.  If servingSuggestion (945) is not empty,
then one iteration shall be given in English.
VAROITUS Mikäli Valmistusohje (940) on annettu, se pitää antaa englanniksi. If preparationInstructions (940) is not empty,
then one iteration shall be given in English.
VAROITUS Mikäli Ainesosalista (816) on annettu, se pitää antaa englanniksi.  If  IngredientStatement (816) is not empty,
then one iteration shall be given in English 
VAROITUS Mikäli Suositeltu ruokintaväli (3891) onnettu, se pitää antaa englanniksi.  If recommendedFrequencyOfFeeding (3891) is not empty,
then one iteration shall be given in English.
VAROITUS Mikäli Non-food ainesosalista (4168) on annettu, se pitää antaa englanniksi.  If nonFoodIngredientStatement (4168) is not empty,
then one iteration shall be given in English.
VAROITUS Mikäli Säilytysohje (352) on annettu, se pitää antaa englanniksi  If consumerStorageInstructions (352) is not empty,
then one iteration shall be given in English. 
VAROITUS Markkinointiteksti (1083) on annettava englanniksi. If TradeItemMarketingMessage (1083) is not empty,
then one iteration shall be given in English.
VAROITUS Markkinointiteksti (1083) on annettava ruotsiksi. If TradeItemMarketingMessage (1083) is not empty,
then one iteration shall be given in Swedish.
VAROITUS Mikäli Lyhyt markkinointiteksti (4159) on annettu, se pitää antaa englanniksi.  If ShortTradeItemMarketingMessage (4159) is not empty,
then one iteration shall be given in English.
VAROITUS Mikäli Lyhyt markkinointiteksti (4159) on annettu, se pitää antaa suomeksi. If ShortTradeItemMarketingMessage (4159) is not empty,
then one iteration shall be given in Finnish.
VAROITUS Mikäli Lyhyt markkinointiteksti (4159) on annettu, se pitää antaa ruotsiksi. If ShortTradeItemMarketingMessage (4159) is not empty,
then one iteration shall be given in Swedish.
VAROITUS Mikäli Pakolliset lisähuomautukset kuluttajalle (1017) on annettu, se pitää antaa suomeksi.  If CompulsoryAdditiveLabelInformation (1017) is not empty,
then one iteration shall be given in Finnish.
VAROITUS Mikäli Pakolliset lisähuomautukset kuluttajalle (1017) on annettu, se pitää antaa englanniksi. If CompulsoryAdditiveLabelInformation (1017) is not empty,
then one iteration shall be given in English. 
VAROITUS Mikäli Pakolliset lisähuomautukset kuluttajalle (1017) on annettu, se pitää antaa ruotsiksi. If CompulsoryAdditiveLabelInformation (1017) is not empty,
then one iteration shall be given in Swedish. 
VAROITUS Mikäli tuote on Kuluttajatuote niin Markkinointiteksti (1083) on pakollinen.  TradeItemMarketingMessage (1083) is mandatory in target market Finland. 
VAROITUS Mikäli Terveysväittämä (1023) on annettu, se pitää antaa englanniksi. If HealthClaimDescription (1023) is not empty,
then one iteration shall be given in English. 
VAROITUS Mikäli Terveysväittämä (1023) on annettu, se pitää antaa suomeksi. If HealthClaimDescription (1023) is not empty,
then one iteration shall be given in Finnish. 
VAROITUS Mikäli Terveysväittämä (1023) on annettu, se pitää antaa ruotsiksi.  If HealthClaimDescription (1023) is not empty,
then one iteration shall be given in Swedish. 
VAROITUS Mikäli Tuotteeseen kuuluvat lisäosat (1080) on annettu, se pitää antaa englanniksi.  If TradeItemIncludedAccessories (1080) is not empty,
then one iteration shall be given in English. 
VAROITUS Mikäli Tuotteeseen kuuluvat lisäosat (1080) on annettu, se pitää antaa suomeksi.  If TradeItemIncludedAccessories (1080) is not empty,
then one iteration shall be given in Finnish. 
VAROITUS Mikäli Tuotteeseen kuuluvat lisäosat (1080) on annettu, se pitää antaa ruotsiksi.  If TradeItemIncludedAccessories (1080) is not empty,
then one iteration shall be given in Swedish. 
     

Poistuvat tarkistukset

Virhe Id Virheilmoitus Poiston syy
400.071 Toisen paljouden määrä' (2288)-tieto voidaan antaa vain, jos 'Tulliluokitustyyppi' (2286)-tieto on annettu. Tulliluokitustyyppi on pakollinen tieto, joten tämä tarkistus ei koskaan aktivoidu
410.001 'Luokittelun ylläpitäjä' (243)-tieto on virheellinen. Käytettyä koodia ei löydy koodilistalta. Virheilmoitus viittaa vanhaan attribuuttiin
410.002 'Luokittelu' (245)-tieto on virheellinen. Käytettyä koodia ei löydy koodilistalta. Virheilmoitus viittaa vanhaan attribuuttiin

Muuttuvat tarkistukset

Virhe Id Virheilmoitus Muutos
400.221 Mikäli Eläinten ravitsemuksen ainesosalista (4437) annetaan, yhtenä kieliversiona on oltava suomi. Muuttuu varoituksesta virheeksi
400.222 Mikäli Eläinten ravitsemuksen ainesosalista (4437) annetaan, yhtenä kieliversiona on oltava ruotsi. Muuttuu varoituksesta virheeksi
400.223 Kuluttajatuotteelle on aina annettava yhteystiedot.
Annettavat yhteystiedot ovat Yhteystyyppi (3182), Yrityksen osoite (3190), Yrityksen nimi (3195).
TÄMÄ MUUTOS ON SIIRRETTY MARRASKUUN 2020 PÄIVITYKSEEN
Muuttuu varoituksesta virheeksi
400.224
Tuotteelle on annettava joko Valmistajan GLN (3096) tai Valmistajan nimi (3098).
Muuttuu varoituksesta virheeksi

Käyttöliittymä

Tähän tulee Synkan käyttöliittymässä tapahtuneet päivitykset. Käyttöliittymämuutokset voivat tulla eri aikataulussa kuin tietosisältöön tulevat muutokset. Tästä syystä listattuna voi olla käyttöliittymämuutoksia jotka ovat tulleet jo aikaisemmin käyttöön. 

Muutos Linkki ohjeeseen
Tuotteet ja Vastaanotetut tuotteet näkymillä voi tarkennettussa haussa tehdä hakuja 
GPC-luokittelun ylemmillä tasoilla
 
Excel-raportissa tuotetietojen aloitusrivi on aina sama joka välilehdellä  
Rajatulle kohderyhmälle julkaisu  

Ohjeet

Tässä osiossa on kuvattu tietojen antamisen ohjeisiin liittyvät muutokset tai täsmennykset. Attribuutit tai koodiarvot eivät muutu, mutta tietosisällön antamisen tapa tai tarkkuus muuttuu.

Aikataulu kohdassa on mainittu ajankohta, mihin mennessä muutokset pitää olla tehtynä, mikäli muutos koskee olemassa olevia tuotteita. 

Aihe Kuvaus muutoksesta Aikataulu
Gluteenittomuus ja laktoosittomuus 15.1.2020 päivitetty ohje 2/2020 
Lavatietojen ilmoittaminen Aina kun tuotetta kuljetetaan kokonaisella lavalla, lavalla tulee olla oma GTIN-koodi  
Valvira-tietojen antaminen alkoholeille Valvira luokitteluiden paikka muuttuu  5/2020
Kalastustietojen ilmoittaminen muuttuu  LATAA TÄSTÄ Migraatio-ohje 5/2020