Synkka-päivitys 3.1.16 (toukokuu 2021)

Synkka-tuotetietopankin tietosisältöä eli Synkassa käytettäviä attribuutteja ja koodilistoja päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tällä sivulla käydään läpi, mitä muutoksia Suomen tietoprofiiliin tulee seuraavan päivityksen yhteydessä.

Huomioitavaa on, että taustalla on koko GDSN-standardi ja sen päivitykset. Varsinkin tuotetietojen vastaaanottajien on otettava nämä päivitykset huomioon. Eri kohdemarkkinoilla on myös erilaisia tietoprofiileja ja tässä käydään läpi ainoastaan Suomen tietoprofiilia. 

Aikataulu

Listaus sisältää tällä hetkellä tiedossa olevat päivitykset ja niihin voi tulla vielä muutoksia tai lisäyksiä.

Toukokuun 2020 päivitykseen liittyvät tärkeät päivämäärät

 • Päivityksen ajankohta: TBC
 • Dokumenttien viimeiset versiot: TBC
 • Synkan testiympäristö käytössä: TBC
 • Tietokuvaus päivitetään TBC
 • Nettisivuilla olevat koodilistat päivitetään TBC

Attribuutit

Suomen tietoprofiili sisältää attribuutteja, jotka on määritelty Suomessa ja Synkassa käytettäväksi. Taustalla on suurempi joukko attribuutteja (GDSN-standardin sisältämät attribuutit), joista nämä on valittu käytettäväksi. 

Käyttöliittymässä käytettävät attribuutit näkyvät tietokenttinä, joihin syötetään tietoa joko vapaamuotoisesti tai koodilistalta valittuna. Näiden lisäksi Synkassa on attribuutteja, jotka eivät näy käyttöliittymässä tietokenttinä, koska ne saavat vakioarvon. Siitä huolimatta kyseiset attribuutit on otettava huomioon integraatiossa. 

Alle on listattu Suomen tietoprofiiliin lisättävät uudet attribuutit.

Attribuuttien tarkemmat tiedot löytyvät Tietoprofiilista. 
Id puuttuu GDSN standardiin uutena tulevilta attribuuteilta.

Id AttributeName Attribuutin nimi
     

Alle on listattu Suomen tietoprofiilista tai GDSN-standardista poistuvat attribuutit. 
Huomioitavaa tuotetiedon vastaanottajille on se, että vaikka attribuutti poistuu Suomen tietoprofiilista, kyseistä tietoa voidaan antaa ja lähettää Suomeen muilta kohdemarkkinoilta. 

Id AttributeName Attribuutin nimi  Muutos
3068 IsTradeItemAnInvoiceUnit Onko laskutusyksikkö  

Alle on listattu käytössä oleviin attribuutteihin tulevat muutokset.
Attribuuttien tarkemmat tiedot löytyvät Tietoprofiilista. 

Id AttributeName Attribuutin nimi Muutos
       

Linkkipainike lisätiedostoon

Koodiarvot

Käytössä on kolmenlaisia koodilistoja:

 • GDSN-koodilista; näistä käytössä on joko koko listaus tai rajattu määrä arvoja (=rajattu koodilista). Koodilistan arvojen ylläpito tapahtuu GDSN:ssä, ei GS1 Finlandissa.
 • Oma koodilista; näiden koodilistojen arvojen ylläpito tapahtuu GS1 Finlandissa. Esimerkki tällaisesta on vaarallisten aineiden koodilistat. 
 • Käyttöliittymän koodilistat; käyttöliittymässä käytettävyyden ja tiedon hyödynnettävyyden vuoksi on koodilistoja, joiden avulla voidaan vakioida käytettävän tiedon kirjoitusasu. Huomioitavaa on se, että toisista tuotetietopankeista voi tulla muita arvoja. 

Alle on listattu Suomen kohdemarkkinalla käytössä oleviin koodilistoihin tulevat uudet koodit, mikäli ne tulevat Suomen tietoprofiiliin. 
Muutos voi olla uusi koodi GDSN-standardissa tai Suomen tietoprofiilin käytettävä koodi. 

Koodilista Koodiarvo Koodin selite Muutos
       

Alle on listattu Suomen tietoprofiilista tai GDSN-standardista poistuvat koodiarvot. Suomen tietoprofiilista koodiarvon poistaminen tarkoittaa sitä, ettei kyseistä koodiarvoa näytetä Synkan käyttöliittymässä. 

Huomioitavaa tuotetiedon vastaanottajille on se, että vaikka koodi poistuu Suomen tietoprofiilista, niin koodia voidaan antaa ja lähettää Suomeen muilta kohdemarkkinoilta. 

Koodilista Koodin Id Koodin nimi Muutos
       

Alle on listattu Suomen tietoprofiilissa käytössä oleviin koodeihin tulevia muutoksia. 

Koodilista Koodin id Koodin nimi Muutos
       

Tarkistussäännöt

Tarkistussääntöjä eli validointeja on seuraavanlaisia:

 • Käyttöliittymän tarkistukset; nämä tarkistukset ovat käytössä vain Synkan käyttöliittymässä. Näitä käytetään helpottamaan tuotetiedon syöttämistä
 • Maakohtaiset tarkistukset; tarkistus on mahdollisesti käytössä vain Suomen kohdemarkkinalla. Jokaisella kohdemarkkinalla on omia tarkistuksia
 • Globaalit tarkistukset; nämä kohdistuvat kaikkiin kohdemarkkinoihin. 

Tarkistuksia on kahdenlaisia:

 • VAROITUS - tuotetiedossa on mahdollisesti virhe tai puute. Varoitus ei estä tuotetiedon julkaisemista mutta tällöin tuotetiedon toimittaja ottaa vastuun siitä, että toimittaa tiedon varoituksesta huolimatta. 
 • VIRHE - tuotetiedossa on virhe. Tuotetietoa ei voida julkaista ennen kuin virhe on korjattu. Virhe estää myös tuotetiedon lähettämisen vastaanottajalle jos tuote on päivityksen yhteydessä saanut virheen. 

Uudet tarkistukset voivat olla joko varoituksia taikka virheitä. 

Huomioitavaa on se, että uusi tarkistus koskee aina myös jo aiemmin tallennettuja ja julkaistuja tuotteita. 

Tarkistuksen tyyppi Selite  Structured rule
     

Poistuvat tarkistukset

Virhe Id Virheilmoitus Poiston syy
G1011 Tieto, Onko laskutusyksikkö pitää antaa. Tiedon ei tarvitse olla pakoillinen

Muuttuvat tarkistukset

Virhe Id Virheilmoitus Muutos
     

Käyttöliittymä

Tähän tulee Synkan käyttöliittymässä tapahtuneet päivitykset. Käyttöliittymämuutokset voivat tulla eri aikataulussa kuin tietosisältöön tulevat muutokset. Tästä syystä listattuna voi olla käyttöliittymämuutoksia jotka ovat tulleet jo aikaisemmin käyttöön. 

Muutos Linkki ohjeeseen
   

Ohjeet

Tässä osiossa on kuvattu tietojen antamisen ohjeisiin liittyvät muutokset tai täsmennykset. Attribuutit tai koodiarvot eivät muutu, mutta tietosisällön antamisen tapa tai tarkkuus muuttuu.

Aikataulu kohdassa on mainittu ajankohta, mihin mennessä muutokset pitää olla tehtynä, mikäli muutos koskee olemassa olevia tuotteita. 

Aihe Kuvaus muutoksesta Aikataulu