Näin välität tuotetietoja ja aineistoja

Tavarantoimittaja voi välittää tuotetietoja ja jakaa niihin liittyviä kuvia ja muita digitaalisia aineistoja vastaanottajille helposti Synkka-palvelun kautta. Mediapankin puolelle tallennetut digitaaliset aineistot yhdistyvät yrityksen GLN-osapuolitunnisteen ja tuotteen GTIN-koodin avulla tuotetietopankin vastaavaan tietoon. Tapoja, joilla tietoja välitetään on useita ja niiden yhdistelmiä on myös mahdollista käyttää.

Käyttöliittymän käyttö

Tuotetietojen ja niihin liittyvien aineistojen välittäminen aloitetaan yleensä selainliittymän kautta. Palveluun syötetään manuaaliseti tuotetiedot ja niihin liittyvät aineistot kahden eri näkymän kautta.Käyttöliittymään voi ladata tuotetietoja myös käyttäen tähän tarkoitukseen käytettävää Excel-tiedostoa. GS1 Finland tarjoaa syöttämiseen ohjeistuksen, koulutukset sekä asiakaspalvelutuen sekä avustaa ongelmatilanteissa.

Manuaalisen syöttämisen lisäksi yritys voi luoda integraation joko molempiin ympäristöihin tai jompaan kumpaan. Lisäksi on mahdollista hyödyntää kumppanimallia, jotta osa tietojen tallentamisesta voidaan ulkoistaa.

Integraatio

Jos tuotteita on paljon, ne voi myös siirtää suoraan omasta taustajärjestelmästä integraation kautta Synkka-palveluun ilman manuaalisia työvaiheita. Mikäli yrityksen tietomäärät ovat suuret, integrointi saattaa olla paras ratkaisu tietovirran hallintaan. Integroimalla Synkka-palvelu olemassa oleviin järjestelmiin (esim. ERP, PIM, CMS, graafinen tuotanto) varmistetaan, että tuotetiedot ja niihin linkittyvät aineistot ovat aina oikeat ja ajantasaiset. Integraation voi tehdä tuotetietopankkiin, mediapankkiin tai molempiin. GS1 auttaa asiakasyrityksiään integraatioissa koko asiakkuuden ajan.

Grano ja OPV ovat rakentaneet asiakkaidensa tuotekuvien välittämiseen Synkka-integraation. Lisätietoja integraation hyödyntämisestä antavat Grano ja OPV.

Lue lisää integraatioista

Kumppanimalli

Yrityksen on mahdollista solmia kumppanuus kolmannen osapuolen kanssa Synkka-palveluun liittyen. Kumppani on mahdollista olla joko tuotetietojen tai aineistojen julkaisussa tai molemmissa. Kumppanin ei tarvitse olla sama vaan tuotetietopankkikumppani saattaa olla eri kuin kuvatoimisto, valokuvaaja tai digitalo, joka toimii aineistojen kumppanina. Kumppanin lisäksi yritys voi myös itse syöttää tietoja ja aineistoja palveluun.

Kumppanilla on mahdollisuus toimittaa materiaali joko käyttöliittymän tai integraation kautta.

Tutustu Synkka-kumppaneihin

Tuotetietojen välitysprosessi