Lajitelma

Lajitelma koostuu aina vähintään kahdesta eri GTIN-koodillisesta tuotteesta. Se perustetaan Synkka-palvelussa kuljetuspakkaukseksi.

Tallenna ensin lajitelmaan sisältyvät vähittäistuotteet. Tämän jälkeen voit valita "Uusi ylempi hierarkitaso" tai "Uusi tuote". Määrittele Sisältyvän tuotteen tiedot -kohdassa, mitkä vähittäistuotteet lajitelma sisältää, ja niiden kpl-määrät. Katso esimerkkikuva alla:

Lajitelma_synkka

Hierarkiataso

Hierarkiatasoksi valitaan

  • Laatikko, kuljetuspakkaus
  • Lava tai
  • Display shipper vain jos kyseessä on esillepantava tuote. Hierarkiatasoa Display shipper käytetään kaikilla esillepantavilla tuotteilla.

Vertailuhinnan peruste

Kuluttajalajitelmalle ilmoitetaan vertailuhinnan peruste jos sisältö on yhdenmittaista (eli kaikilla sisältyvillä vähittäistuotteilla on sama vertailuhinnan perusteen mittayksikkö). Esim. keksikassi, jossa kaikkien sisältyvien tuotteiden mittayksikkönä on kg. Jos kuluttajalajitelma sisältää esim. juoman (mittayksikkönä litra) ja makeisia (mittayksikkönä kilo), ei vertailuhinnan perustetta ilmoiteta.

Toiminnallinen nimi

Toiminnallinen nimi annetaan suomenkielisissä nimitiedoissa lajitelmalle seuraavasti:
Kuluttajalajitelma: lajitelma
Sekakuljetuspakkaus: sekalava/ sekapuolilava/ sekadisplay