Vastaanottajien toiminnot Synkka-palvelussa

Tässä on kuvattu tuotetiedon vastaanottajien toimintoja Synkka-palvelun käyttöliittymässä.

Vastaanottajat voivat hakea ja katsella sekä kysellä tuotetietoja sekä media-aineistoja. Lisäksi yrityksen pääkäyttäjä voi ylläpitää oman yrityksensä käyttäjätietoja. Käyttöliittymässä on useita näkymiä; Vastaanotetut tuotetiedot, Kyselyt, Kertaluontoiset kyselyt, Kauppapaikka, Media ja Käyttäjähallinta.

Vastaanottajien toiminnot_1

Kauppapaikka

Kauppapaikka näkymällä on listattuna kaikki Suomen kohdemarkkinalle julkaistut julkiset tuotetiedot. Tällä näkymällä voit hakea tuotteita pikahaun avulla, jolloin hakukriteeri voi olla GTIN-koodi, Tuotenimi, Tavarantoimittajan tuotenumero, Brandinimi tai Yleisnimi. Vaihtoehtoisesti tuotetietoja voi hakea tarkennetun haun avulla, jolloin hakua on mahdollista rajata useilla eri hakuehdoilla (mm. Valmistajan GLN, GPC-ryhmittely, Hierarkiataso)

Vastaanottajien toiminnot_2

Hakutuloksen avulla on mahdollista luoda tavarantoimittajakohtanen kysely. Merkitse hakutulosrivi ja valitse Tee kysely. Huomioithan, että näin muodostuu kysely kyseisen tavarantoimittajan GLN numerolle, eli kaikille tuotetiedoille (kysely ei rajaudu vain valittuun GTIN-koodiin).

Vastaanottajien toiminnot_3

Uusi kysely on mahdollista tehdä joko Kauppapaikka tai Kyselyt -näkymällä. Uusi kysely tehdään valitsemalla Uusi kysely, ja antamalla kyselyn ehdot. Kyselyä, jossa ainoa kyselyn ehto olisi Kohdemarkkina, ei ole mahdollista tehdä. 

Kyselyt

Vastaanottajat voivat luoda kyselyitä, joihin määritetään minkä kriteereiden mukaan vastaanottajat haluavat saada Synkka-palvelusta tuotetietosanomia. Synkka-palvelu lähettää kyselyn täyttävien kriteereiden mukaiset uudet ja muokatut tuotetiedot sanomilla vastaanottajille niin kauan, kunnes kysely poistetaan.

Vastaanottajien toiminnot_5

Kyselyt näkymällä on listattuna kaikki vastaanottajan luomat kyselyt. Kyselyitä voi hakea pikahaulla, jolloin hakuehdoksi annetaan Tiedontoimittaja (GLN tai nimi). Tarkennetun haun avulla on mahdollista hakea kyselyitä useammilla hakuehdoilla (mm. GTIN-koodi, GPC-ryhmittely).

Halutuloksen voi viedä excel-tiedostoon valitsemalla Vie kaikki excel-tiedostoon.

Hakutuloslistalta merkitsemällä tietyn kyselyn ja valitsemalla Katso tuotteita, käyttäjä saa listauksen kaikista tuotteista, jotka vastaavat valittua kyselyä. Tuotetiedot voi avata tarkasteltavaksi klikkaamalla GTIN-koodia. Tuotetiedoista palataan takaisin listaukseen valitsemalla Poistu.

Vastaanottajien toiminnot_7

Uusi kysely

Valitse Uusi kysely. Anna seuraavaksi kyselyn ehdot. Kohdemarkkinan lisäksi on valittava jokin seuraavista; Tiedontoimittaja, GPC-ryhmittely, GTIN-koodi. Jos käyttäjä yrittää luoda uudelleen sellaista kyselyä, joka on jo olemassa, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

Kyselyn poistaminen

Kysely poistetaan valitsemalla kysely, ja sitten toiminto Poista. Tämän jälkeen kyselyä vastaavat lisätyt tai muokatut tuotetiedot eivät enää välity vastaanottajalle.

Vastaanottajien toiminnot_8

Kertaluontoiset kyselyt

Mikäli tuote sisältyy jo olemassa olevaan kyselyyn, uuden kyselyn tekeminen kyselynäkymällä ei muodosta tuotetietosanomaa halutusta tuotteista. Sanoma lähetetään vain, kun tuotetietoihin tulee päivityksiä. Mikäli vastaanottaja haluaa saada tuotteesta sanoman saman tien, se voidaan tehdä Synkka-palvelussa  kertaluontoinen kysely -toiminnolla. Kertaluontoinen kysely tehdään siis tuotetiedoille, joille on jo olemassa kysely.

Valitse Uusi kertaluontoinen kysely, ja anna ehdot kertaluontoiselle kyselylle. Käytettävissä olevat ehdot ovat Tiedontoimittaja, GPC-ryhmittely, GTIN-koodi ja Kohdemarkkina. Pelkkä Kohdemarkkina ei riitä kyselyn ehdoiksi. Lopuksi valitse Luo kertaluontoinen kysely

Tehdyn kertaluontoisenkyselyn tilan edistyminen on nähtävillä Kertaluontoiset kyselyt -näkymällä. Ensin tila on Sapunut kauppakumppanilta. Hetken kuluttua tila ilmoittaa, että kertaluontoinen kysely on lähetetty Global Registry:yn. Lopuksi tilana on Saapunut Global Registry:stä. Tämän jälkeen kysellyt tuotetiedot ovat vastaanottajan käytettävissä.

Vastaanotetut tuotetiedot

Vastaanotetut tuotetiedot -näkymällä on nähtävillä kaikki vastaanottajalle välitetyt tuotetiedot. Tuotetiedot voi avata tarkasteltavaksi klikkaamalla GTIN-koodia. Takaisin listaukseen pääsee valitsemalla Poistu.

Valitut tuotetiedot on mahdollista viedä eri tiedostomuotoihin (Excel, XML ja pdf).

Vastaanottajien toiminnnot_11

Tällä näkymällä voit hakea tuotteita pikahaun avulla, jolloin hakukriteeri voi olla GTIN-koodi, Tuotenimi, Tavarantoimittajan tuotenumero, Brandinimi tai Yleisnimi. Vaihtoehtoisesti tuotetietoja voi hakea tarkennetun haun avulla, jolloin hakua on mahdollista rajata useilla eri hakuehdoilla (mm. Valmistajan GLN, GPC-ryhmittely, Hierarkiataso)

Käyttäjähallinta

Käyttäjähallinta näkymä on nähtävissä ainoastaan yrityksen pääkäyttäjälle. Tällä näkymällä voit luoda uusia käyttäjiä. Valitse Uusi käyttäjäOhje uuden käyttäjän lisäämiseen löytyy täältä.

Kun valitset luodun käyttäjän/käyttäjät, saat näkyville toiminnot muokkaa, poista, resetoi salasana ja vie Excel-tiedostoon.

Muokkaa -näkymällä voi mm. vaihtaa käyttäjän kielen käyttöliittymässä (suomi tai englanti).

Jos käyttäjän salasana halutaan vaihtaa, valitse ko. käyttäjä, ja Resetoi salasana. Järjestelmä lähettää käyttäjän sähköpostiin linkin, jonka kautta käyttäjä voi määritellä uuden salasanan.

Media

Media -näkymällä hallinnoidaan media-aineistojen vastaanottoa. Voit tehdä kyselyä media-aineistoista seuraavasti. Siirry Media-osiossa kohtaan Kyselyt ja valitse Uusi kysely -painike. Kyselylle annetaan nimi ja valitaan millä hakuehdoilla aineistoja haetaan. Käytettävissä olevat hakuvaihtoehdot ovat: Aineiston tyyppi, Tiedontoimittaja, GPC-ryhmä, GTIN-koodi ja Kohdemarkkina. Annettuasi hakuvaihtoehdot, napsauta Luo kysely -painiketta.

Alla olevassa esimerkissä on tehty kysely tiedontoimittajalla (Atria) ja kohdemarkkina (Suomi) tiedolla. Pääkuvaa ei ole merkitty hakuehdoksi.

Atria media kysely

Tämä jälkeen hakuun sopivat kuvat tulevat Media-aineistot listaukseen.

Media aineistot näkymä

Media-aineistoja voi hakea myös Vastaanotetut tuotetiedot -näkymällä käyttämällä Tarkennettu haku -toimintoa, jossa yhtenä hakuvaihtoehtona on Media.

Tarkennettu haku vastaanottajille

Muutoshistoria

Päiväys Muutos
2.10.2017 Valmis
11.10.2017 Täsmennetty Kauppapaikka -näkymällä tehtävän kyselyn ohjeistusta
14.3.2019 Lisätty Media ohje