Tuotetiedon päivittäminen Excelillä ja massajulkaisu

Synkka Excel-toimintoa voi hyödyntää tuotetietojen päivityksiin, tuotetietojen katseluun, tai tilanteessa jossa tuotteiden edustus vaihtuu ja tuotetiedot pitää siirtää uuden edustaja GLN-numeron alle. Excelin avulla voi päivittää yhden tai useamman tuotteen kerralla.

Huomioitavaa Excelin käytössä

Excelin avulla on mahdollista päivittää suuria määriä tuotetietoja kerralla, jolloin myös virheen mahdollisuus kasvaa. Käyttäjän pitäisi tämän takia ensin harjoitella tuotetiedon tallentamista käyttöliittymään, ja vasta sitten aloittaa tuotteiden päivittämisen excelin avulla. Tämä auttaa käyttäjä tunnistamaan eri tietokentät ja niiden sijainnit excelissä.

Suosittelemme että käyttäjä tallentaa alkuperäisen lataustiedoston, ja luo siitä kopion johon tekee tuotetietojen päivitykset. Tällä tavalla alkuperäiset tuotetiedot voidaan palauttaa mikäli päivityksessä tapahtuu virhe.

Excel-tiedoston välilehdet ja sarakkeiden otsikot ovat englanniksi. Arvoina käytetään koodiarvoja. Sarakkeita ja välilehtiä ei saa nimetä uudelleen tai poistaa. Excel-tiedoston muoto pitää säilyttää, muuten excel-tiedoston vienti takaisin järjestelmään ei onnistu.

Media-aineistojen päivitys

Synkka-lataustiedostoon siirtyy media-aineistojen tietoja. Aineistoja ei kuitenkaan voi excelin avulla päivittää. Aineistoja voi päivittää ainoastaan käyttöliittymässä. Jos tuotteen lopettaa, ja tekee sen excelin avulla vaikuttaa se kuitenkin media-aineistoihin. Media-aineisto siirtyy Arkistoitu-tilaan kun tuotelopetus julkaistaan.

Tutustu seuraaviin ohjeisiin

Tuotetietojen vienti excel-tiedostoon
Tuotetietojen lataaminen excel-tiedostosta tuotetietopankkiin
Tuotteiden massajulkaisu käyttöliittymässä
Tietokenttien sijainti ja muoto lataustiedostossa
Yleisiä esimerkkejä Synkka-excelin käytöstä

Katso myös webinaaritallenne Synkka excel-toiminnosta.