Hyllykuvien nimeäminen

Jos tuote on tallennettu Synkka-palveluun, kuvatiedosto on nimetty standardinmukaisesti ja kuva noudattaa Synkka-palvelun aineistovaatimuksia, kuvan voi julkaista palveluun ilman ylimääräisiä manuaalisia työvaiheita. Jos tiedostoa ei ole nimetty ennen lataamista standardin mukaisesti, tavarantoimittaja antaa pakolliset tiedot kuvalle manuaalisesti Synkka-palvelun käyttöliittymässä.

Kun vastaanottaja lataa hyllykuvan järjestelmästä, sen tiedostonimi on standardinmukainen riippumatta siitä, minkä niminen tavarantoimittajan alun perin järjestelmään lataama tiedosto on ollut.

Ennen tuotteiden nimeämistä tulee määrittää tuotteen etupuoli (front face). GDSN-tuotetietostandardi määrittelee etupuoleksi sen sivun, jolla valmistaja ”myy” tuotteen kuluttajalle. Etupuolessa näkyy esimerkiksi tuotenimi. Joillakin tuotepakkauksilla sama pinta-ala tarjoaa useampia mahdollisia etupuolia. Nämä tuotteet voidaan panna esille hyllyihin sekä pysty- että vaakasuoraan. Jos tuotepakkauksella on useampia mahdollisia etupuolia, korkein puoli katsotaan oletusarvoiseksi etupuoleksi.

Standardin mukainen pituus hyllykuvan nimelle ilman lisätietoja on 16 merkkiä. Nimeämiskäytäntö on kuvattu alla olevassa liitteessä: