Luomutietojen ilmoittaminen

Ohjeen sisältö

Vähittäiskauppatuotteiden ja HoReCa-tuotteiden erot
Luomutuotteet
Muutoshistoria

Vähittäiskauppatuotteiden ja HoReCa-tuotteiden erot

Tietojen ilmoittamisessa vähittäiskauppa- ja HoReCa-tuotteille on eroja. Mikäli tuote menee kumpaankin jakeluketjuun, silloin noudatetaan vähittäiskauppatuotteille tarkoitettua ohjetta.

Vähittäiskauppatuotteet

Kuluttajalle tarjottavaa tietoa erilaisista tuotteiden lisäarvotekijöistä kehitetään yhä läpinäkyvämmäksi ja yksiselitteisemmäksi. Tämä vaikuttaa myös tuotetietopankissa ilmoitettavien tuotetietojen merkitsemiseen. Tieto tuotteen luomulisäarvomerkinnöistä tulee ilmoittaa Synkan tuotetiedoissa vain, mikäli vastaava tieto/merkki on myös tuotteen pakkauksessa.

HoReCa-tuotteet

HoReCa-tuotteille voidaan ilmoittaa tieto luomusta, vaikka tietoa/merkkiä ei ole annettuna tuotteen pakkauksessa. HoReCa-tuotteilla kuluttaja ei tee vertailua tuotteen pakkauksen ja ilmoitettujen tietojen välillä. HoReCa-toimijat tarvitsevat kuitenkin nämä tiedot, jotta he voivat palvella kuluttajia paremmin.

Luomutuotteet

Luomutuotteille on annettava tieto valvontaviranomaisen tunnusnumerosta (luomusertifikaatista). Valvontaviranomaisella tarkoitetaan tahoa, joka on sertifioinut luonnonmukaisia tuotteita valmistavan yrityksen luonnonmukaiseksi tuottajaksi Euroopan neuvoston maataloustuotteiden luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen (ETY) Nr. 834/2007 mukaan.

Tuotetietopankissa Viljely- ja jalostustiedot -osiossa luomutuotteelle annetaan seuraavat tiedot:

  • Luomutuotteen tyyppi
  • Luomusertifikaatti-kentässä ilmoitetaan valvontaorganisaation tai viranomaisen tunnusnumero. Tämä tunnus löytyy tyypillisesti myös tuotepakkauksessa.
  • Luomusertifikaatille ilmoitetaan myös sertifikaatin voimassaolon alkamispäivämäärä ja päättymispäivämäärä.
Luomu

Lisäksi tuotteelle annetaan tieto siitä mikä mahdollinen Luomu-pakkausmerkki tuotteessa on painettuna. Jos tuotetietopankissa tuotteelle valittu pakkausmerkki, on saman merkin löydyttävä tuotteen pakkauksesta.

 Alla olevassa listauksessa on mallit virallisista luomumerkeistä.

luomu1

EU:n ympäristömerkki (EU-kukka) (EU_ECO_LABEL)

luomu2

EU:n luomutunnus (lehti) (EU_ORGANIC_FARMING)

luomu3

Luomumerkki (Leppäkerttu) (ECO_LABEL_LADYBUG)

luomu4

Virallinen luomumerkki (Aurinko) (OFFICIAL_ECO_LABEL_SUN)

luomu5

DML Demeter-merkki (DEMETER_LABEL)

luomu6

Krav Merkki (KRAV_MARK)

luomu7

Ecologo (Pohjois-Amerikka) (ECO_LOGO)

luomu9

Soil Association -merkki (SOIL_ASSOCIATION_ORGANIC_SYMBOL)

Luomutieto on mahdollista antaa tietyille tuotteille myös GPC-ryhmittelyn Attribuuteissa. Tämän tiedon voi antaa aiempien luomutietojen lisäksi.

Muutoshistoria

Päiväys Muutos
12.2.2015 Ohjeistus muutettu Synkka muotoon, lisätty attribuuttien F-numerot ja poistettu vain
Sinfoksessa olleet tiedot.
2.5.2016 Ohjeistus muutettu vastaamaan Synkka Tuotteen tietokenttiä järjestelmäpäivityksen jälkeen.
6.6.2016 Pakkausmerkkikoodit EU_ECO_LABEL ja EU_ORGANIC_FARMING korjattu vastaamaan
oikeita pakkausmerkkejä
14.6.2016 Muutettu word-dokumentti verkkosivupohjaiseksi ohjeeksi.
5.9.2016 Lisätty maininta attribuuteista F7356 ja F7357.
2.11.2017 Ohje päivitetty vastaamaan tuotetietopankin ominaisuuksia 8.11.2017 alkaen
11.5.2018 Päivitetty Luomutuotteiden ohjetta vastaamaan GDSN-standardin versiota 3.1.5