Pakkaushierarkiat

Tämä ohje käsittelee Synkka-palvelussa olevia erilaisia pakkaushierarkioita. Pakkaushierarkioita on erilaisia, joten niiden tunnistaminen tulee tehdä annettujen ohjeiden mukaan.

Ohjeen sisältö

Mikä on pakkaushierarkia ja hierarkiataso/tyyppi?
Pakkaushierarkian osia yksilöivät tiedot
Linkit lisäohjeisiin
Muutoshistoria

Mikä on pakkaushierarkia ja hierarkiataso?

Pakkaushierarkia jaetaan Synkka-tuotetietopankissa kolmeen eri osaan, vähittäistuotteeseen, kuljetuspakkaukseen ja lavaan. Kaikilla pakkaushierarkian osilla on oltava oma yksilöivä GTIN-koodinsa. Pakkaushierarkia voi myös koostua vain yhdestä osasta. Silloin se on aina pelkästään vähittäistuote, joka on määritelty kuljetusyksiköksi. Pakkaushierarkia voi olla myös monihaarainen eli sillä on useampi rinnakkainen kuljetuspakkaus/lava.

Hierarkiataso kertoo, mikä osa pakkaushierarkiasta on kyseessä. Jokainen hierarkiataso on yksilöitävä GTIN-koodilla.

Suomen markkinoilla on sovittu, että käytetään seuraavia hierarkiatasoja:

  • Vähittäistuote (BASE_UNIT_OR_EACH): Tämä kuvaa että taso on pakkaushierarkian alin/pienin taso. Jokaisessa pakkaushierarkiassa on oltava vähittäistuote. GTIN-koodin ei tarvitse olla fyysisesti tuotteessa vaan se voi olla myös virtuaalinen.
  • Kuljetuspakkaus (CASE): Tuotteen kuljetuspakkaus, joka voi olla myyntierä, tehdaspakkaus. Kuljetuspakkaus on pakkaus tai yksikkö, joka sisältää vakioidun määrän yhtä vähittäistuotetta.
  • Lava (PALLET): Lava voi olla 1/1-, 1/2-,1/3-, 1/4-lava. Rullakoita ja dollyja käsitellään myös lavana.
    • Lava vakioi täyden lavan tiedot, millainen lava, sen koko, montako kerrosta täydellä lavalla on, mitat ja painot. Lavan bruttopainoon kuuluu mukaan itse lavan paino, tässä toimittaja voi käyttää keskiarvoista lavan painoa, koska lavan paino vaihtelee ilmasto-olosuhteiden mukaan. Käytännössä toimittaja voi toimittaa tuotteita vajaan lavan tilauksen mukaan. Tällöin lavaa ei kuljetuksessa tunnisteta tällä tuotetietopankkiin tallennetulla GTIN-koodilla vaan lavan/kontin omalla tunnisteella esimerkiksi SSCC-koodilla.

Pakkaushierarkian osia yksilöivät tiedot

Pakkaushierarkiassa on sen tasoja yksilöiviä tietoja, joihin annettava tieto riippuu siitä miten pakkausta käsitellään.

Onko vähittäistuote
Onko vähittäistuote on Kyllä/Ei-vaihtoehtoinen tieto. Kyllä-arvo on annettava aina pakkaushierarkian alimmalle / pienimälle tasolle. Muille tasoille tiedoksi tulee aina Ei.

Onko kuluttajatuote
Onko kuluttajatuote on Kyllä/Ei-vaihtoehtoinen tieto. Kyllä-arvo on annettava sille pakkaushierarkian tasolle jota myydään kuluttajalle.

Onko Kuluttajatuote saa aina Kyllä- arvon seuraavissa tilanteissa:

  • Kyseessä on kuluttajalajitelma (esim. keksikassi, hiustenhoitoaineiden lahjapakkaus)
  • Kyseessä on monipakkaus, jota myydään kuluttajalle (esim. 6-pakkaus juomapulloja)
  • Jos kyseistä pakkausta myydään kuluttajalle

Onko tilausyksikkö
Jokaisessa pakkaushierarkiassa on oltava yksi Kyllä-arvoinen Onko tilausyksikkö. Pakkaushierarkiassa voi olla useampi tilausyksikkö. Mikäli pakkaushierarkia on yksitasoinen, sen ainoan tason on saatava Kyllä-arvo.

Onko kuljetusyksikkö
Jokaisessa pakkaushierarkiassa on oltava yksi Kyllä-arvoinen Onko kuljetusyksikkö. Pakkaushierarkiassa voi olla useampi kuljetusyksikkö. Mikäli pakkaushierarkia on yksitasoinen, sen ainoan tason on saatava Kyllä-arvo.

Linkit lisäohjeisiin

Alta löydät linkit lisäohjeisiin liittyen erilaisiin pakkaushierarkioihin sekä esimerkkeihin eri hierarkian osista.

Erilaisia pakkaushierarkioita

Transboxien käsittely

Puoli- ja varttilavojen käsittely

Dolly pakkaushierarkian ylimpänä osana

Kuluttajalajitelma ja sekakuljetuspakkaus

Yksittäin ja monipakkauksissa myytävät tuotteet

Muutoshistoria

Päiväys Muutos
15.5.2016 Valmis
13.6.2016 Siirretty Word-pohjalta verkkosivupohjalle
28.11.2017 Päivitetty vastaamaan Synkka-palvelun ominaisuuksia alustanvaihdon jälkeen
1.10.2020 Päivitetty vastaamaan 3.1.14 Synkka versioita