Synkka-päivitys 3.1.14 (marraskuu 2020)

Synkka-tuotetietopankin tietosisältöä eli Synkassa käytettäviä attribuutteja ja koodilistoja päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tällä sivulla käydään läpi, mitä muutoksia Suomen tietoprofiiliin tulee seuraavan päivityksen yhteydessä.

Huomioitavaa on, että taustalla on koko GDSN-standardi ja sen päivitykset. Varsinkin tuotetietojen vastaaanottajien on otettava nämä päivitykset huomioon. Eri kohdemarkkinoilla on myös erilaisia tietoprofiileja ja tässä käydään läpi ainoastaan Suomen tietoprofiilia. 

Aikataulu

Listaus sisältää tällä hetkellä tiedossa olevat päivitykset ja niihin voi tulla vielä muutoksia tai lisäyksiä.

Toukokuun 2020 päivitykseen liittyvät tärkeät päivämäärät

 • Päivityksen ajankohta:7.11.2020
 • Dokumenttien viimeiset versiot: 16.10.2020
 • Synkan testiympäristö käytössä: 16.10.2020
 • Tietokuvaus päivitetään: 15.9.2020
 • Nettisivuilla olevat koodilistat päivitetään: 15.9.2020

Attribuutit

Suomen tietoprofiili sisältää attribuutteja, jotka on määritelty Suomessa ja Synkassa käytettäväksi. Taustalla on suurempi joukko attribuutteja (GDSN-standardin sisältämät attribuutit), joista nämä on valittu käytettäväksi. 

Käyttöliittymässä käytettävät attribuutit näkyvät tietokenttinä, joihin syötetään tietoa joko vapaamuotoisesti tai koodilistalta valittuna. Näiden lisäksi Synkassa on attribuutteja, jotka eivät näy käyttöliittymässä tietokenttinä, koska ne saavat vakioarvon. Siitä huolimatta kyseiset attribuutit on otettava huomioon integraatiossa. 

Alle on listattu Suomen tietoprofiiliin lisättävät uudet attribuutit.

Attribuuttien tarkemmat tiedot löytyvät Tietoprofiilista. 
Id puuttuu GDSN standardiin uutena tulevilta attribuuteilta.

Id AttributeName Attribuutin nimi
  materialStatement Tuotteen materiaalilista (nimi päivitetty 15.10.)
  colourTintCode Värisävy
  patternCode Tuotteen kuvio
  opacityTypeCode Tuotteen peittävyys
  packagingLabellingTypeCode Pakkauksen etiketti
  packagingLabellingCoveragePercentage Etiketin peittävyysprosentti
  packagingRawMaterialCode Pakkauksen raaka-aineen tyyppi
  packagingRawMaterialContentPercentage Pakkauksen raaka-aineen määrä prosenteissa
  consumerRecyclingInstructions Kierrätysohjeet kuluttajalle
  labelledTemperature Käyttölämpötila
  consumerUsageLabelCode Käyttöohjemerkit kuluttajalle

Alle on listattu Suomen tietoprofiilista tai GDSN-standardista poistuvat attribuutit. 
Huomioitavaa tuotetiedon vastaanottajille on se, että vaikka attribuutti poistuu Suomen tietoprofiilista, kyseistä tietoa voidaan antaa ja lähettää Suomeen muilta kohdemarkkinoilta. 

Ei poistuvia attribuutteja Suomen tietoprofiilista

Alle on listattu käytössä oleviin attribuutteihin tulevat muutokset.
Attribuuttien tarkemmat tiedot löytyvät Tietoprofiilista. 

Id AttributeName Attribuutin nimi Muutos
1713 Packaging Recycling Scheme Code Kierrätysjärjestelmä  Nimi muuttuu: Pakkauksen kierrätysjärjestelmä
1017 CompulsoryAdditiveLabelInformation Pakolliset lisähuomautukset kuluttajalle Tietotyyppi: kentän koko kasvaa 5000 merkkiin
1105 TargetConsumerAge Suositusikä Tietotyyppi: kentän koko kasvaa 500 merkkiin
3029 MaterialContent Materiaalitiedot Nimi muuttuu: Materiaali

Koodiarvot

Käytössä on kolmenlaisia koodilistoja:

 • GDSN-koodilista; näistä käytössä on joko koko listaus tai rajattu määrä arvoja (=rajattu koodilista). Koodilistan arvojen ylläpito tapahtuu GDSN:ssä, ei GS1 Finlandissa.
 • Oma koodilista; näiden koodilistojen arvojen ylläpito tapahtuu GS1 Finlandissa. Esimerkki tällaisesta on vaarallisten aineiden koodilistat. 
 • Käyttöliittymän koodilistat; käyttöliittymässä käytettävyyden ja tiedon hyödynnettävyyden vuoksi on koodilistoja, joiden avulla voidaan vakioida käytettävän tiedon kirjoitusasu. Huomioitavaa on se, että toisista tuotetietopankeista voi tulla muita arvoja. 

Alle on listattu Suomen kohdemarkkinalla käytössä oleviin koodilistoihin tulevat uudet koodit, mikäli ne tulevat Suomen tietoprofiiliin. 
Muutos voi olla uusi koodi GDSN-standardissa tai Suomen tietoprofiilin käytettävä koodi. 

Koodilista Koodiarvo Koodin selite Muutos
ColourTintCode DARK Tumma Uusi koodilista
ColourTintCode LIGHT Vaalea  
ColourTintCode TRANSPARENT Läpinäkyvä  
ColourTintCode RETROREFLECTIVE Heijastava  
ColourTintCode FLUORESCENT Fluoresioiva  
PatternCode UNICOLOURED Yksivärinen  
PatternCode OTHER_PATTERN Muu kuvio  
PatternCode SYMMETRY Symmetrinen  
PatternCode TURBULENCE Turbulenssi  
PatternCode WAVE_DUNE Aalto  
PatternCode SPIRAL Kierre / spiraali  
PatternCode BUBBLE_FOAM Kupla  
PatternCode CRACK Halkeama  
PatternCode STRIPES Raidat  
PatternCode TILING Laatoitus  
PatternCode ARCHITECTURAL Arkkitehtoninen  
PatternCode ANIMAL_PRINT Eläinkuosi  
PatternCode FLORAL Kukka  
PatternCode CAMOUFLAGE Naamiointi / camouglage  
PatternCode GRADIENT    
PatternCode PHOTO_PRINT Kuva  
PatternCode HERRINGBONE Kalanruoto  
PatternCode PAISLEY Paisley  
PatternCode PLAID Iso ruutu / plaid  
PatternCode PINSTRIPE Liituraita  
PatternCode MOTTLED Kirjava  
PatternCode POLKA_DOT Pallokuosi / Polka dot  
PatternCode HOUNDSTOOTH Kukonaskel  
PatternCode PEPITA Pepita  
PatternCode GINGHAM Ruutu / Gingham  
OpacityTypeCode SHEER Hyvin ohut Uusi koodilista
OpacityTypeCode LIGHT Ohut  
OpacityTypeCode MEDIUM Puolipeittävä  
OpacityTypeCode FULL Peittävä  
PackagingRawMaterialCode RECYCLED Kierrätysmateriaali Uusi koodilista
PackagingRawMaterialCode BIOLOGICAL_PLASTIC Biomuovi  
PackagingRawMaterialCode CRUDE_OIL Raaka-öljy  
PackagingRawMaterialCode NEW_RAW_MATERIAL_OTHER Uusi raaka-aine  
PackagingLabellingTypeCode PRINTED_ON_PACKAGING Painettu pakkaukseen  
PackagingLabellingTypeCode LABEL_ON_PACKAGING Etiketti  
PackagingLabellingTypeCode PRINTED_AND_LABEL_ON_PACKAGING Painettu pakkaukseen ja etiketti  
TemperatureQualifierCode WASHING_TEMPERATURE Pesulämpötila Uusi koodi
FI_ConsumerUsageCode NORMAL_PROCESS_95  Normaali ohjelma max 95 C Uusi koodilista
FI_ConsumerUsageCode MILD_PROCESS_95  Varovainen ohjelma max 95 C  
FI_ConsumerUsageCode NORMAL_PROCESS_60  Normaali ohjelma max 60 C  
FI_ConsumerUsageCode MILD_PROCESS_60  Varovainen ohjelma max 60 C  
FI_ConsumerUsageCode NORMAL _PROCESS_40  Normaali ohjelma max 40 C  
FI_ConsumerUsageCode MILD PROCESS_40  Varovainen ohjelma max 40 C  
FI_ConsumerUsageCode VERY_MILD_PROCESS_40  Erittäin varovainen ohjelma max 40 C  
FI_ConsumerUsageCode NORMAL_PROCESS_30  Normaali ohjelma max 30 C  
FI_ConsumerUsageCode MILD_PROCESS_30  Varovainen ohjelma max 30 C  
FI_ConsumerUsageCode VERY_MILD_PROCESS_30  Erittäin varovainen ohjelma max 30 C  
FI_ConsumerUsageCode HAND_WASH  Vain käsinpesu sallittu, max 40 C  
FI_ConsumerUsageCode DO_NOT_WASH  Vesipesu kielletty  
FI_ConsumerUsageCode BLEACHING_ALLOWED  Valkaisu sallittu  
FI_ConsumerUsageCode ONLY_OXYGEN  Vain happivalkaisu sallittu  
FI_ConsumerUsageCode DO_NOT_BLEACH  Valkaisu kielletty  
FI_ConsumerUsageCode TUMBLE_DRYING_80  Normaali rumpukuivaus, max 80 C  
FI_ConsumerUsageCode TUMBLE_DRYING_LOWER_60  Varovainen rumpukuivaus, max 60 C  
FI_ConsumerUsageCode LINE_DRYING Kuivaus ripustettuna  
FI_ConsumerUsageCode DRIP_LINE_DRYING  Kuivaus vettä valuvana  
  FLAT_DRYING Tasokuivaus  
  DRIP_FLAT_DRYING Tasokuivaus vettä valuvana  
FI_ConsumerUsageCode LINE_DRYING_SHADE  Kuivaus ripustettuna varjossa  
FI_ConsumerUsageCode DRIP_LINE_DRYING_SHADE  Kuivaus ripustettuna varjossa, vettä valuvana  
FI_ConsumerUsageCode FLAT_DRYING_SHADE Tasokuivaus varjossa  
FI_ConsumerUsageCode DRIP_FLAT_DRYING_SHADE  Tasokuivaus varjossa, vettä valuvana  
FI_ConsumerUsageCode IRONING_MAX_200  Silitys enintään 200 C  
FI_ConsumerUsageCode IRONING_MAX_150 Silitys enintään 150 C  
FI_ConsumerUsageCode IRONING_MAX_110 Silitys enintään 110 C  
FI_ConsumerUsageCode DO_NOT_IRON  Silitys kielletty  
FI_ConsumerUsageCode DRY_CLEANING_PERCHLOROETHYLENE_HYDROCARBONS_NORMAL  Normaali kemiallinen pesu tetrakloorieteenillä  
FI_ConsumerUsageCode DRY_CLEANING_PERCHLOROETHYLENE_HYDROCARBONS_MILD  Normaali kemiallinen pesu tetrakloorieteenillä  
FI_ConsumerUsageCode DRY_CLEANING_HYDROCARBONS_NORMAL  Normaali kemiallinen pesu hiilivedyllä  
FI_ConsumerUsageCode DRY_CLEANING_HYDROCARBONS_MILD  Varovainen kemiallinen pesu hiilivedyllä  
  DO_NOT_DRY_CLEAN  Kemiallinen pesu kielletty  
FI_ConsumerUsageCode WET_CLEANING_NORMAL  Normaali kemiallinen pesu / emulsiopesu  
FI_ConsumerUsageCode WET_CLEANING_MILD Varovainen kemiallinen pesu / emulsiopesu  
FI_ConsumerUsageCode WET_CLEANING_VERY_MILD Erittäin varovainen kemiallinen pesu / emulsiopesu  
FI_ConsumerUsageCode DO_NOT_WET_CLEAN Kemiallinen vesipesu kielletty  

Alle on listattu Suomen tietoprofiilista tai GDSN-standardista poistuvat koodiarvot. Suomen tietoprofiilista koodiarvon poistaminen tarkoittaa sitä, ettei kyseistä koodiarvoa näytetä Synkan käyttöliittymässä. 

Huomioitavaa tuotetiedon vastaanottajille on se, että vaikka koodi poistuu Suomen tietoprofiilista, niin koodia voidaan antaa ja lähettää Suomeen muilta kohdemarkkinoilta. 

Koodilista Koodin Id Koodin nimi Muutos
       

Alle on listattu Suomen tietoprofiilissa käytössä oleviin koodeihin tulevia muutoksia. 

Koodilista Koodin id Koodin nimi Muutos
       

Tarkistussäännöt

Tarkistussääntöjä eli validointeja on seuraavanlaisia:

 • Käyttöliittymän tarkistukset; nämä tarkistukset ovat käytössä vain Synkan käyttöliittymässä. Näitä käytetään helpottamaan tuotetiedon syöttämistä
 • Maakohtaiset tarkistukset; tarkistus on mahdollisesti käytössä vain Suomen kohdemarkkinalla. Jokaisella kohdemarkkinalla on omia tarkistuksia
 • Globaalit tarkistukset; nämä kohdistuvat kaikkiin kohdemarkkinoihin. 

Tarkistuksia on kahdenlaisia:

 • VAROITUS - tuotetiedossa on mahdollisesti virhe tai puute. Varoitus ei estä tuotetiedon julkaisemista mutta tällöin tuotetiedon toimittaja ottaa vastuun siitä, että toimittaa tiedon varoituksesta huolimatta. 
 • VIRHE - tuotetiedossa on virhe. Tuotetietoa ei voida julkaista ennen kuin virhe on korjattu. Virhe estää myös tuotetiedon lähettämisen vastaanottajalle jos tuote on päivityksen yhteydessä saanut virheen. 

Uudet tarkistukset voivat olla joko varoituksia taikka virheitä. 

Huomioitavaa on se, että uusi tarkistus koskee aina myös jo aiemmin tallennettuja ja julkaistuja tuotteita. 

Tarkistuksen tyyppi   Selite  Structured rule
VAROITUS 400.262 Elintarvikkeelta puuttuu Ainesosalista (816). Tarkista kuuluuko tuotteellesi antaa se ja lisää tarvittaessa.  If TargetMarket is equal 246 (Finland) and  TradeItemUnitDescriptorCode(3074)is
BASE_UNIT_OR_EACH and GPC  segment is 50000000 (exclude family 50210000) then ingredientStatement (816) shall be given
VAROITUS 400.263 Tuotteelle on annettu Saatavuus päättyy (1002) päivämäärä, tällöin on myös annettava Tuotannon lopetus päivämäärä (3253) If TargetMarket is equal 246 (Finland) and EndAvailabilityDateTime (560) is populated 
then DiscontinuedDateTime(3253) or cancelledDateTime (3251) shall be populated 
VIRHE G1701 Tuotteen materiaalitiedoissa ei voi toistaa samaa kieltä. There shall be at most one iteration of materialStatement per @languageCode.
VAROITUS 400.264 Tuotteelta puuttuu pakkausmateriaalitiedot If TargetMarket is equal 246 (Finland) and PackagingTypeCode (1719) is not equal NE or AA
then PackagingMaterialTypeCode (1732) shall be populated.
VAROITUS 400.265 Suomen kohdemarkkinalla suositellaan käytettäväksi Hierarkiatasona (3074) Vähittäistuotetta, Kuljetuspakkausta tai Lavaa If TargetMarket is equal 246 (Finland) and TradeItemUnitDescriptorCode (3074) is populated, allowed values are: BASE_UNIT_OR_EACH, CASE or PALLET
VAROITUS 400.266 Suomen kohdemarkkinalla ei suositella antamaan lavatietoja koodittomalle lavalle.  If TargetMarket is equal 246 (Finland) and and at least one of the following attributes is given: 
Depth (1192)
Height (1195)
Width (1198) 
GrossWeight (1201)
LogisticsUnitStackingFactor (1204)
VAROITUS 400.267 Suomenkielinen Täydellinen tuotenimi (3318) ei sisällä tuotteen Brändinimeä (3336) If TargetMarket is equal 246 (Finland) and TradeItemDescription (3318) is populated and languageTypeCode is equal to Finnish (fi)
then TradeItemDescription (3318) shall contain the same text as BrandName (3336) is populated
VIRHE 400.268 ALV ilmoitetaan käyttämällä seuraavia arvoja: 0 ( ZERO) , 10 ( LOW), 14 (MEDIUM) tai 24 (STANDARD)  If TargetMarket is equal 246 (Finland) and dutyFeeTaxCategoryCode (729) is populated, then one iteration shall be ZERO, STANDARD, MEDIUM or LOW

Poistuvat tarkistukset

Virhe Id Virheilmoitus Poiston syy
G1011 Tieto, Onko laskutusyksikkö pitää antaa.

Jatkossa ei enää pakollinen tieto

HUOM. poisto siirretty toukokuulle 2021

Muuttuvat tarkistukset

Virhe Id Virheilmoitus Muutos
400.021 GTIN-koodit, jotka alkavat '020', '021', '022',  '026', '027', '028' tai '029' on tarkoitettu vain yrityksen sisäiseen käyttöön. Muuttuu varoituksesta virheeksi
400.023 Vaihtuvamittaiseksi merkityn tuotteen GTIN-koodin on alettava numerolla '9' tai '023, 024, 025' Muuttuu varoituksesta virheeksi
400.223 Kuluttajatuotteelle on aina annettava yhteystiedot.  Muuttuu varoituksesta virheeksi
400.226 Elintarvikkeille  on annettava vertailuhinnan perusteen tiedot.  Muuttuu varoituksesta virheeksi

Ohjeet

Tässä osiossa on kuvattu tietojen antamisen ohjeisiin liittyvät muutokset tai täsmennykset. Attribuutit tai koodiarvot eivät muutu, mutta tietosisällön antamisen tapa tai tarkkuus muuttuu.

Aikataulu kohdassa on mainittu ajankohta, mihin mennessä muutokset pitää olla tehtynä, mikäli muutos koskee olemassa olevia tuotteita. 

Aihe Kuvaus muutoksesta Aikataulu